Začala sa synoda o synodalite

Pápež František 10. októbra slávnostnou svätou omšou oficiálne otvoril synodu o synodalite, ktorej cieľom je, aby sme všetci objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi a aktívne sa podieľali na jej živote.

Ján Lauko 12.10.2021
Začala sa synoda o synodalite

Deň pred otvorením synody sa konala úvodná reflexia, na ktorej Svätý Otec upozornil na prípadný formalizmus či intelektualizmus synody. Snímka: Profimedia.sk

Téma synody znie Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia. Bude prebiehať novou formou viacročného procesu rozdeleného do troch fáz: začne sa na úrovni diecéz, bude pokračovať v rámci kontinentov a vyvrcholí zhromaždením Biskupskej synody v októbri 2023 v Ríme.

„Proces rozhodovania v Cirkvi sa vždy začína počúvaním, pretože len tak môžeme pochopiť, ako a kam chce Duch viesť Cirkev,“ uviedol tajomník synody kardinál Mario Grech. Pri svätej omši v Bazilike sv. Petra, ktorou pápež František otvoril synodu, hlava Katolíckej cirkvi zdôraznila tri slová späté s práve začatým synodálnym procesom: stretnutie, počúvanie, rozlišovanie.

K stretnutiu Svätý Otec povedal: „Sme povolaní k tomu, aby sme sa stali zručnejšími v umení stretnutia. Nie v organizovaní podujatí alebo teoretizovaní o problémoch, ale predovšetkým v tom, že si nájdeme čas na stretnutie s Pánom a povzbudíme sa k vzájomnému stretnutiu.

Stretnutie nás mení a často nám naznačí nové cesty, o ktorých sme si nikdy nemysleli, že sa nimi vydáme. Často nám Boh ukazuje cesty, po ktorých máme ísť, a vyvádza nás z našich unavených zvykov.“

Pri slove počúvanie pápež uviedol: „Duch Svätý nás žiada, aby sme počúvali otázky, obavy a nádeje každej miestnej cirkvi. Musíme tiež načúvať svetu, výzvam a zmenám, ktoré prináša. Neizolujme svoje srdcia, nedajme sa zaslepiť svojimi istotami. Počúvajme.“

A nakoniec k rozlišovaniu Svätý Otec František poznamenal: „V týchto dňoch nás Ježiš vyzýva, aby sme sa oslobodili od toho, čo je svetské, a tiež od našich uzavretých a opakujúcich sa pastoračných modelov; aby sme sa pýtali sami seba, čo nám chce Boh povedať v týchto časoch a akým smerom nás chce viesť.“

Prvá fáza synody – diecézna sa začína v jednotlivých miestnych cirkvách v nedeľu 17. októbra. V rámci nej by sa do procesu synody mali mať možnosť zapojiť i veriaci, a to modlitbou, počúvaním a vzájomným zdieľaním