Začala sa Trnavská novéna

Trnavská novéna sa začala 13. novembra v Bazilike svätého Mikuláša slávnostným vstupným sprievodom, počas ktorého preniesli milostivý obraz Panny Márie Trnavskej na hlavný oltár.
Mária Kohutiarová 15.11.2022
Začala sa Trnavská novéna

Po spievaných Loretánskych litániách a modlitbe k Panne Márii Trnavskej Jozef Gallovič, trnavský dekan, predstavil tému novény Fratelli tutti a privítal hostí, osobitne kežmarského dekana Františka Trstenského, ktorý bol kazateľom prvého dňa novény.

Trnavský arcibiskup Ján Orosch v úvode pripomenul silnú ochranu Trnavy nielen počas nájazdov Turkov, politických či spoločenských zvratov, ale aj počas druhej svetovej vojny – Trnava bola jediným mestom, ktoré nebolo bombardované.

František Trstenský sa v homílii venoval téme Boží plán stvorenia človeka z lásky a pre lásku. Pripomenul, aké sú pre biblistov dôležité prvé slová Knihy Genezis, ktorá hovorí o počiatku.

Aký dôležitý je začiatok v našich životoch! Pre manželov je takým začiatkom ich svadobný deň, manželský sľub, od ktorého sa odvíja príbeh ich manželskej lásky. Preto sa aj my potrebujeme vracať k počiatku svojho stvorenia, keď Boh žasol nad tým, ako vytvoril muža a ženu, a mal z toho obrovskú radosť.

Bol zamilovaný do stvorenia a neprestáva mu prejavovať svoju lásku. Túto radosť z lásky máme podľa kazateľa stále žiť ako kresťania a má byť zjavná z nášho správania. Sme stvorení na Boží obraz, na jeho podobu – a tú istú podobu potrebujeme nachádzať v druhých.

To je tiež dôvod prejavovať lásku voči nim podľa Ježišových slov: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších...“ Našou úlohou je teda prostredníctvom radosti a prijatia v láske vytvoriť zo sveta domov, kde sa budú cítiť všetci prijatí.