Začať so zmenou

Od vzniku samostatného Slovenska uplynuli už tri desaťročia. Dodnes sa mienky o tom, či bolo rozdelenie Československa správne, rozchádzajú. Samostatné Slovensko je však realitou a dnes má pevné miesto v Európe i vo svete. Dôležitý je však aj morálny profil našej krajiny a ten je v mnohom alarmujúci. Politické elity sú zasiahnuté korupciou a klientelizmom, politika prestala byť službou.

Róbert Letz 01.01.2023
Začať so zmenou

Naopak, ľudia sa stali rukojemníkmi politikov, ktorých dôveryhodnosť je nízka. Chýbajú nám politické osobnosti a strana, ktorá by dala základné záruky pokojného a rozumného spravovania štátu ako dôležitého kultúrneho a historického celku.

Ľudia sú sklamaní, dezorientovaní alebo naivní a náchylní nekriticky veriť všetkému, čo im média predložia. Niektoré aféry sa dotkli aj Cirkvi, čo jej ubralo mravný kredit.

Ale práve súčasná doba plná neistoty je pre kresťanov na Slovensku výzva, aby ukázali skutočný priestor slobody a lásky. Treba tvorivo ponúknuť a premietnuť do spoločnosti hodnoty a napraviť, čo sa zanedbávalo: sústrediť sa na rodinnú politiku, výchovu mládeže, podporu manželstva, vzdelávania a zdravotníctva.

Na prvé miesto treba postaviť morálne zásady, nie peniaze a špekuláciu.

Cirkevný otec Tertulián nám na prelome 2. a 3. storočia zachoval svedectvo pohanov o kresťanoch. Obdivovali ich a hovorili: Pozrite, ako sa milujú.

Sme takí aj my na Slovensku? Dokážeme milovať, odpúšťať, poctivo pracovať a meniť seba i iných? Sme starý kresťanský národ. Máme svojich mučeníkov a vyznávačov, ktorí nás posilňujú z neba. Preto sa nebojme začať so zmenou.