Začína sa osemdesiata Trnavská novéna

V Trnave sa od nedele 12. novembra začína program tradičnej pobožnosti známej ako Trnavská novéna.

TK KBS 12.11.2023
Začína sa osemdesiata Trnavská novéna

Milostivý obraz Panny Márie Trnavskej. Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen

Tento ročník Trnavskej novény je tematicky spojený s apoštolským listom Svätého Otca Františka, ktorý napísal pri príležitosti 400. výročia smrti sv. Františka Saleského.

Apoštolský list nesie názov Totum amoris est – Všetko je z lásky.

Už tradične na začiatku novény prenesú na hlavný oltár Baziliky sv. Mikuláša milostivý obraz Panny Márie Trnavskej.

Božia Matka na obraze na hlavnom oltári bude opäť bdieť nad pútnikmi do 21. novembra.

Počas Trnavskej novény 2023 sa budú môcť veriaci v Bazilike sv. Mikuláša zúčastniť na desiatkach svätých omší, ktoré sa od pondelka 13. novembra budú sláviť denne o 6.30, 8.00, 10.00, 16.00 a 18.00.

Počas novény budú pútnikom k dispozícii mnohí kňazi, aby im sprostredkovali Božie odpustenie vo sviatosti zmierenia.

V predvečer novény, v nedeľu 12. novembra o 17.00 bude sláviť svätú omšu pre rodiny s deťmi Ondrej Chrvala, správca farnosti Abrahám.

Otváraciu svätú omšu novény v pondelok 13. novembra o 18.00 bude celebrovať Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, ktorý bude zároveň i slávnostným kazateľom.

Spišský biskup František Trstenský bude hlavným celebrantom a kazateľom svätej omše v sobotu 18. novembra o 18.00.

Mládežnícku svätú omšu 18. novembra o polnoci bude sláviť a v homílii sa prihovorí Marián Kuffa, farár v Žakovciach a zakladateľ Inštitútu Krista Veľkňaza.

V nedeľu 19. novembra sa o 9.30 bude sláviť svätá omša s následnou procesiou s milostivým obrazom Panny Márie ulicami mesta Trnava. Celebrovať ju bude trnavský arcibiskup Ján Orosch. Slávnostným kazateľom bude páter Jozef Šuppa, SJ.

V utorok 21. novembra, na záver poslednej svätej omše novény, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude trnavský arcibiskup Ján Orosch, prenesú milostivý obraz Panny Márie Trnavskej opäť z hlavného oltára do bočnej kaplnky.

Obraz Panny Márie Trnavskej dal podľa viacerých predpokladov namaľovať ostrihomský arcibiskup František Forgáč po svojom návrate v roku 1585 z Ríma do Trnavy.

Je kópiou ikony z Kostola sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme.

Podľa tradície namaľoval túto ikonu svätý evanjelista Lukáš.

Počas roka je obraz umiestnený v samostatnej barokovej kaplnke gotickej baziliky. 

Novéna v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša je každoročne príležitosťou na duchovnú obnovu a zároveň je pripomenutím mimoriadnych udalostí slzenia obrazu Panny Márie Trnavskej, ktoré siahajú až do roku 1663.

Vtedy bola na príhovor Panny Márie Trnava zachránená pred tureckými vojskami; 21. novembra 1710 - opäť na príhovor Božej Matky - prestal v meste pustošiť mor.

Na pripomenutie si týchto udalostí sa v Trnave bude tento rok sláviť už 80. deväťdňová pobožnosť, ktorá nesie názov Trnavská novéna.

-TK KBS-, ABÚ TT