Zákaz verejných bohoslužieb sa predĺžil

Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska (KBS) pre šírenie ochorenia COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020. Biskupi na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši.
TK KBS 20.03.2020
Zákaz verejných bohoslužieb sa predĺžil


„Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020,“ píše sa v stanovisku KBS.

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v období od 10. marca do 31. marca 2020 od účasti na nedeľnej svätej omši.

„V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy Katechizmu Katolíckej cirkvi (porov. KKC 2183) a Kódexu kánonického práva (porov. CIC kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním liturgie hodín alebo iných modlitieb - či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu,“ vyzývajú biskupi veriacich.

Modlitba k Sedembolestnej

Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!