Zákony by mala pripomienkovať aj KBS

Keďže KBS zastupuje 3,7 milióna katolíkov, je podľa jej výkonného sekretára prirodzené, že sa usiluje stanoviská inšpirované vierou ponúkať vo forme návrhov do verejného života.
Ján Lauko 29.01.2019
Zákony by mala pripomienkovať aj KBS


Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci zmien legislatívnych pravidiel vlády predložilo návrh, aby sa povinným účastníkom medzirezortného pripomienkového konania, cez ktoré prechádzajú návrhy zákonov, stala aj Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Pre KBS sa podľa slov jej výkonného sekretára Antona Ziolkovského schválením zmeny v legislatívnych pravidlách vlády vecne nič nemení, keďže KBS už najmenej tri roky pravidelne pripomienkuje legislatívne návrhy a iné významné dokumenty.

„Rovnako už dlhšie sme sa usilovali, aby sme boli zaradení medzi povinne pripomienkujúce subjekty. Tešíme sa, že minister spravodlivosti predložil tento návrh,“ uviedol Anton Ziolkovský pre KN. Ako ďalej dodal, biskupská konferencia pripomienkuje najmä legislatívu v oblasti rodiny, zdravotníctva, ochrany života, náboženskej slobody, rodovej rovnosti a v oblasti sociálnej starostlivosti o Rómov.

Aj Ekumenická rada cirkví chce mať rovnaké postavenie v pripomienkovom konaní ako KBS. Vyplýva to zo spoločného stanoviska Ekumenickej rady cirkví, KBS a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR, v ktorom sa píše: „Pokladáme za primerané, aby sa Konferencia biskupov Slovenska a Ekumenická rada cirkví, prostredníctvom ktorej môžu svoje stanoviská komunikovať všetky ostatné cirkvi a náboženské spoločnosti, stali povinne pripomienkujúcimi subjektmi, a tak prispievali k spoločnému dobru všetkých obyvateľov Slovenskej republiky.“

KN sa Antona Ziolkovského pýtali, či by nestačilo, ak by povinne pripomienkujúcim subjektom bola iba Ekumenická rada cirkví, prostredníctvom ktorej by svoje stanoviská komunikovala aj KBS. „Podľa našich informácií Ekumenická rada cirkví na rozdiel od KBS legislatívu doteraz nepripomienkovala. KBS má jestvujúce oddelenie a sieť spolupracovníkov, ktorí sa touto úlohou zaoberajú už tri roky. KBS nie je riadnym členom Ekumenickej rady cirkví, len pozorovateľom. Navyše KBS zastupuje 3,7 milióna katolíkov, takže je prirodzené, že sa usilujeme stanoviská inšpirované našou vierou ponúkať vo forme návrhov a podnetov do verejného života,“ vysvetlil výkonný sekretár KBS.