Záleží na nás, či budeme lepší

Kardinál MICHAEL CZERNY, SJ (75), je špeciálnym delegátom Svätého Otca Františka pre Ukrajinu. V Bratislave sa zúčastnil na Európskych sociálnych katolíckych dňoch a odpovedal tiež na otázky novinárov.
TK KBS Martin Kramara 29.03.2022
Záleží na nás, či budeme lepší

Kardinál Michael Czerny dúfa, že sociálne katolícke dni pomôžu vedeniu Cirkvi, ale aj všetkým občanom, aby si vzali dôležité ponaučenie. Snímka: Erika Litváková

„Keď Svätý Otec posiela kardinálov na Ukrajinu, aby vyjadrili jeho solidaritu, modlitbu, bolesť a nádej, je to celkom jednoduché,“ vysvetlil kardinál Michael Czerny dôvod svojej misie na Ukrajine.

„Idete a ste tam s ľuďmi, ktorí hneď vedia, prečo ste prišli.“ Práve to kardinála najviac dojalo. Ľudia okamžite pochopili, že pápež chce, aby cítili jeho prítomnosť. „Prvá vec, ktorú uprostred tohto barbarstva potrebujeme, je ľudská istota, útecha a blízkosť. To sú jediné reálne riešenia.“

ČAKAJÚCI ĽUDIA

Na ukrajinskej strane pápežského vyslanca najviac zaujali čakajúci ľudia. „Čakali jednotlivci i rodiny. V autách, postojačky v rade, v noci, v mraze, s veľmi malým množstvom vecí. Čakanie na prechod je veľké utrpenie. Po strachu a náhlení, aby sa čím skôr dostali na hranice, musia čakať.“

Podľa kardinálových slov bola reakcia Cirkvi veľmi srdečná a veľkorysá. Všetci sa snažili poskytnúť Ukrajincom aspoň nejakú útechu.

„Akonáhle prechádzate z Ukrajiny do Maďarska, na Slovensko či do Poľska, vidíte naozaj úžasnú odozvu. Katolícke aj iné organizácie robia všetko preto, aby uspokojili rozličné potreby ľudí.“ Aj štáty robia dobré veci. „Napríklad v Maďarsku a na Slovensku má utečenec dopravu zadarmo.

Takže nemá problém dostať sa do konkrétneho mesta alebo do iného štátu. Existujú, pravdaže, aj ďalšie služby, napríklad ponuky, kde by sa ľudia mohli ubytovať. Bývanie ponúkajú aj konkrétne rodiny. Tieto veci sú dobre urobené a v prvých chvíľach znamenajú naozaj veľa.“

ČO TRHÁ SRDCE

Smutnou stránkou vojny na Ukrajine je pohľad na matky s deťmi, pretože na hraniciach takmer nie sú muži. „Vojna roztrhla rodiny. Vidíte matku, niekedy starú matku, s malými deťmi, ktoré sú najschopnejšie pokračovať, najschopnejšie začínať odznova. Ale matky a staré matky sú, samozrejme, veľmi zúfalé. Trhá vám to srdce.“

Na otázku, či v tomto vojnovom chaose možno vidieť aj nádej, kardinál odpovedal: „Nádej je v tom, že len čo sa utečenci dostanú cez hranice, okamžite sa o nich postarajú ľudia, ktorí im vychádzajú v ústrety.

Neskôr prídu takzvané stredné riešenia aj stredné problémy, ale prvá reakcia a prvá pomoc je veľmi dôležitá. Preto je úžasné, že hneď ako prekročíte hranice, vidíte stany a kontajnery rôznych organizácií, ktoré spolupracujú, aby utečencom naozaj pomohli.“

PREHODNOTIŤ PRIORITY

Kardinál tvrdí, že obyvatelia Európy sa budú musieť po pandémii a vojne na Ukrajine zamyslieť nad hodnotami, ktoré vyznávajú. „Je nám veľmi ľúto, že stále zápasíme s pandémiou, ale ešte viac nás mrzí, že prechádzame touto vojnou. Bolo by však hrozné, keby sme sa z toho nepoučili.“

Európania sa podľa kardinála Czerneho majú čo učiť. „Naozaj dúfam, že sociálne katolícke dni pomôžu vedeniu Cirkvi, ale aj všetkým občanom, aby si vzali dôležité ponaučenie. Pápež František to povedal veľmi jasne: z tejto krízy vyjdeme lepší alebo horší. Je na nás, či budeme lepší.

Podujatie, ktoré v Bratislave zorganizovala Katolícka cirkev, nám má pomôcť, aby sme z toho vyšli lepší. Musíme sa však k tomu postaviť veľmi odhodlane, musíme sa skutočne snažiť. Trvá nám dlho, kým sa niečo naučíme. Keďže zabúdame, treba nám podstatné veci pripomínať.“

MÉDIÁ A MLÁDEŽ

V tejto súvislosti kardinál zdôraznil dôležitú úlohu médií. „Novinári majú pomáhať ľuďom pozrieť sa pravde do očí, aby sa nedali zneužiť, zmanipulovať. Médiá majú umožniť ľuďom prístup k pravde, aby sa poučili, aby sa zmenili.

A keď to hovorím, len opakujem to, čo Svätý Otec povedal všetkým novinárom: To, čo robíte, je veľmi dôležité.“ Mladí ľudia by sa mali podieľať na príprave a plánovaní podujatí, akými sú aj sociálne dni, lebo je dôležité, aby sa dobré ovocie šírilo v celej Cirkvi, teda aj v mládežníckych skupinách vo farnostiach.

„Máme dobré konferencie, ale potrebujeme aj pomoc pri šírení ich výsledkov. Práve tu môžu veľmi pomôcť novinári. Preto vás prosím, aby ste to urobili. Mladí ľudia na vás ako novinároch viac ,visia‘, než aby počúvali priamo kňazov alebo rehoľné sestry. Preto vás prosím, pomôžte nám šíriť dobré správy.“

MICHAEL CZERNY, SJ (1946) sa narodil v Brne. V roku 1948 jeho rodina emigrovala do Kanady. Za kňaza bol vysvätený 9. júna 1973, biskupskú vysviacku prijal 4. októbra 2019. V roku 2019 ho pápež František vymenoval za kardinála. Je prefektom vatikánskeho Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.