Zápisky z návštevy v Bernolákove: Radosť z aktívnej farnosti

Nie je to dávno, čo som si myslela, že úlohou farnosti je pozývať ľudí do kostola, stretnúť sa pri svätej omši a dav rozpustiť. Nevedela som, aká radosť môže byť z farnosti, ak v nej nájdete farníkov ochotných pomáhať a iniciovať spoločenstvo. 
Monika Čopíková 14.09.2020
Zápisky z návštevy v Bernolákove: Radosť z aktívnej farnosti

Farnosť Bernolákovo sa môže chváliť tradíciou aktivít pre mládež, deti aj dospelých. Snímka: Monika Čopíková


Farnosť Bernolákovo sa môže chváliť tradíciou aktivít pre mládež, deti aj dospelých. Organizujú denné tábory pre deti, splavy pre otcov a synov aj duchovné obnovy. Za tým všetkým stoja konkrétni ľudia ochotní podeliť sa o svoju vieru. Inak by to nešlo. Čo je však krásne, mladí ich nasledujú a činia podobne. „Dnes mladší animátori v tábore pripravujú program a my starší sme sa stiahli do kuchyne a zastrešujeme tábor organizačne. Je to istým spôsobom charita, i keď to nemá hlavičku charity,“ vysvetľuje Alena Hajzoková, organizátorka tábora.

Vo farnosti cítiť zameranie na deti a mládež a ich stretnutia so staršími generáciami. Štefan Danko je učiteľom na strednej škole. Zistil, že žiaci k nim prichádzajú bez skúseností, preto založil dielňu. „Veci sa dnes zahadzujú a my sme tá generácia, ktorá sa ešte snaží všetko opraviť. Chcel som, aby to aj títo chlapci vedeli a aby ich to bavilo.“ Časť materiálu darovali farníci, elektrina je z kostola. „Voláme to Otcova dielňa v zmysle Otca ako Boha, ale aj v zmysle miesta, kde by malo prirodzene dochádzať k výmene znalostí z otca na syna.“

Pri zakladaní farskej charity, ktorá je zapísaná pod Slovenskou katolíckou charitou (SKCH), sa nás mnohí pýtajú, komu budú pomáhať. Očakávajú pomoc chudobným, starým a chorým. No núdza má dnes rôzne podoby: narušené vzťahy v rodine, nedostatok času pre deti, zaneprázdnenosť vo vzťahu k Bohu či pochybnosti. Úlohou farskej charity je i pomoc vnútri spoločenstva. Jej hodnoty sú univerzálne, preto sa často stretávajú s hodnotami farností, ako je Bernolákovo. „To najhlavnejšie nie je program. Aj keď je niečo dobre zorganizované, vyzerá to dobre, je to málo. Ak tomu chýba duchovný základ, je to pred Bohom prázdne,“ zakončí Alena Hajzoková a ja nemôžem inak, než súhlasiť.

V Slovenskej katolíckej charite pomáhame pomáhať vo farnostiach. Viac informácií o projekte farských charít nájdete na charita.sk.