Zapojte sa do Dňa rodiny

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny (15. máj) sa bude na Slovensku pod hlavičkou Fóra kresťanských inštitúcií a záštitou Cyrila Vasiľa, SJ, predsedu Rady KBS pre rodinu, po 13. raz sláviť Deň rodiny.
Dobroslava Baranová 27.04.2021
Zapojte sa do Dňa rodiny

Téma ročníka 2021 vzhľadom na Rok svätého Jozefa i Rok rodiny znie Otec nablízku.

Podujatia ku Dňu rodiny sa budú konať v regiónoch spôsobom, akým to umožnia epidemické opatrenia. V online priestore sa bude konať napríklad program Otec nablízku matke i deťom vysielaný TV LUX z Košíc 16. mája, či celoslovenská umelecká súťaž.

Bližšie informácie sú k dispozícii na www.denrodiny.sk a facebookovom profile Deň rodiny.