Zasadal Výbor SSV

V Trnave 5. apríla rokoval Výbor Spolku svätého Vojtecha (SSV). Zasadnutie sa začalo svätou omšou v historickej budove Spolku.
Daniel Dian 11.04.2022
Zasadal Výbor SSV

Svätú omšu vKaplnke Sedembolestnej Panny Márie celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, predseda SSV. V homílii vyzdvihol kríž ako znak spásy Ježiša Krista a vyzval prítomných, aby sa vždy smelo hlásili k tomuto znaku.

Na rokovaní, ktoré viedol podpredseda Jozef Opatovský, schválili ročnú závierku, výročnú správu za rok 2021 a prerokovali novú kolektívnu zmluvu. Riaditeľ Ivan Šulík informoval o začatí opravy vonkajšej fasády historickej budovy Spolku, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Prítomní boli oboznámení s vydavateľskou činnosťou SSV a ocenili najmä vydavateľský počin roka 2021 – dielo Miguela Cervantesa Saavedru Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha, ale aj kvalitne spracovaný Rímsky misál.

Napriek náročnej situácii vydavateľstvo aj počas pandémie pripravilo viaceré hodnotné tituly pre dospelých i deti, napríklad Žalmy, vreckový formát Nového zákona, knihu fotografií Na chválu Stvoriteľa či maľovanku o ruženci pre deti.