Zasvätení mali svoj deň

Na sviatok Obetovania Pána Cirkev slávila Deň zasväteného života. Biskupi v tento deň pozdravili zasvätené osoby pôsobiace na území ich diecézy. Niekde osobne, inde – pre pandémiu – listom.
Ján Lauko 08.02.2022
Zasvätení mali svoj deň

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský obetoval svätú omšu v Katedrále sv. Martina za zasvätených. Snímka: Peter Zimen

BRATISLAVA

Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský privítal zasvätených v svojej arcidiecéze na spoločnej svätej omši v Katedrále sv. Martina. „Vždy nám treba znovu ďakovať za dar zasväteného života.

Každý z vás predstavuje nádherný príbeh povolania, keď ste sa vydali na cestu životom ako tí, ktorí chcú patriť Pánovi v posvätnom spôsobe života,“ uviedol v homílii. Svätú omšu obetoval ako veľkú prosbu za zasvätených, aby dokázali bratom a sestrám vydať žiaru pochádzajúcu od Krista.

KOŠICE

Zasväteným osobám na území Košickej arcidiecézy ponúkol myšlienky na uvažovanie košický pomocný biskup Marek Forgáč. Jednou z nich bola úvaha o všednosti. „Po mnohých obmedzeniach si už veľmi prajeme, aby sme sa vrátili do všednosti.

Avšak je to práve všednosť, ktorá sa stávala a stále môže stávať ťažkosťou zasväteného života. Ak zovšednejú duchovné aktivity, ktoré majú byť prameňom inšpirácie a vnútorného impulzu, stanú sa rutinnou záležitosťou, potom sa aj život zasvätený Bohu môže stať fádnym a ťažkým.

Chceme, aby sa život vrátil do normálu, ale zároveň jedným dychom prosíme, aby sme mali otvorené srdce a silu pre život nášho povolania v rytme jednoduchosti a všednosti.“

NITRA

So zasvätenými sa osobne stretol aj nitriansky biskup Viliam Judák, ktorý ich spolu s pomocným biskupom Petrom Beňom pozdravil pri svätej omši v Katedrále sv. Emeráma. V homílii im pripomenul, že zasvätený život nie je sám pre seba, ale je ohlasovaním Božieho kráľovstva.

„Vychádzame od Ježiša, ktorý vstúpil do nášho života, a ideme k Ježišovi, aby sme ho priniesli druhým. Prijať Krista – aby sme vedeli priniesť Krista, nie seba samých.“

ROŽŇAVA

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik listom pozval kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky zapojiť sa do vyhlásenej synody o synodalite. „Bez modlitby – osobnej i spoločnej s bratmi a sestrami – nie je možné rozlišovanie.

Synodalita si vyžaduje osobné i komunitné obrátenie, ktoré pramení v  modlitbe a  je ňou udržiavané. Vaša modlitba, ktorá vyviera z ticha a kontemplácie, môže byť pre celú Cirkev veľkou pomocou.“

ŽILINA

Žilinský biskup Tomáš Galis listom vyzval zasvätených, aby boli poslami zmierenia. „Pri všetkých našich každodenných zápasoch stávajme sa tvorcami pokoja a svornosti, zmierenia a nádeje.

Cirkev, táto krajina, tento svet veľmi potrebujú vaše-naše svedectvo. O pokoji a svornosti, o zmierení a nádeji nechceme len hovoriť, chceme svedčiť o tom, čo žijeme uprostred našich komunít.“

SPIŠ

Administrátor Spišskej diecézy Ján Kuboš napísal zasvätených osobám list, v ktorom ich povzbudil spoznávať v ich poslaní radosť. „Aj my, ako všetci ostatní muži a ženy, prežívame ťažkosti, noc ducha, sklamania, choroby alebo úbytok síl v dôsledku pribúdajúcich rokov.

Práve preto musíme nájsť ,dokonalú radosť‘: naučiť sa spoznať tvár Krista, ktorý sa nám stal podobným vo všetkom okrem hriechu, a tak zakúsiť radosť z  toho, že môžeme byť podobní jemu, ktorý z lásky k nám neváhal podstúpiť smrť na kríži.“

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU.