Zber starých misálov a liturgických kníh

Keďže je od 1. januára 2022 záväzné používanie nového Rímskeho misála, ponúka  Spolok svätého Vojtecha termíne od 3. do 31. januára 2022 vo svojich predajniach odovzdanie starých Rímskych misálov a iných liturgických kníh. Po skončení akcie budú knihy v súlade s predpismi ekologicky zlikvidované.

Spolok svätého Vojtecha 03.01.2022
Zber starých misálov a liturgických kníh

Snímka: Peter Valach

Predajne Spolku svätého Vojtecha sa nachádzajú v týchto mestách: Banská Bystrica, Bratislava, Čadca, Košice, Michalovce, Nitra, Partizánske, Prešov, Prievidza, Púchov, Rožňava, Ružomberok, Snina, Spišská Nová Ves, Šaštín, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Žilina.