Zdravotníci putovali do Šaštína

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne privítala 9. júna tretí ročník Celoslovenskej púte zdravotníckych pracovníkov.
12.06.2018
Zdravotníci putovali do Šaštína

Hlavným celebrantom svätej omše bol trnavský arcibiskup Ján Orosch. V homílii vyzdvihol mimoriadnu službu, ktorú vykonávajú všetci zdravotnícki pracovníci, kňazi, rehoľné sestry a dobrovoľníci v nemocniciach, charitatívnych organizáciách, domovoch seniorov.

Slovami arcibiskupa Oroscha „pomoc a potreba sú vždy spojené nádoby, niekedy sa ocitáme v úlohe uzdravujúceho, inokedy potrebujeme pomoc“.

Zdravotníkom odporučil, aby ich vzorom bol vždy Pán Ježiš, ktorý nás prišiel uzdravovať, ktorý prišiel slúžiť a nakoniec ktorý objal svoj kríž a dobrovoľne ho niesol. Vyzval ich, aby sa v utrpení skúšali spájať s Kristom a jeho Matkou, aby ich bolesti boli nakoniec oslávené v nekonečnej radosti.

Na záver sa všetci zdravotníci a prítomní veriaci zverili pod ochranu Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska.

Iveta Žáková