Ženy a deti sú najčastejšími obeťami obchodovania s ľuďmi

Až 72 percent odhalených obetí obchodovania s ľuďmi sú ženy a dievčatá a až jednu tretinu obetí obchodovania s ľuďmi tvoria práve deti. Pomoc obetiam na Slovensku podáva Slovenská katolícka charita (SKCH), pomáhať však môže i verejnosť. Dlhodobo na to upozorňuje aj pápež František.
Monika Čopíková 12.10.2021
Ženy a deti sú najčastejšími obeťami obchodovania s ľuďmi

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

„Predtým som bola veselé dievča, mala som plány, predstavy o živote. Túžila som po rodine, manželovi, deťoch. Teraz neviem, bojím sa, neverím chlapom. Svoju minulosť som odovzdala do Božích rúk a snažím sa k tomu nevracať.

Modlím sa aj k svojej patrónke. Snažím sa odpustiť, no nie je to ľahké,“ hovorí jedna z obetí obchodovania, ktorej Charita pomohla. V programe na pomoc obetiam sa SKCH angažuje od roku 2008.

„Medzi odhalené obete patria väčšinou tie, ktorým sa podarí ujsť alebo ktoré sú zadržané pre priestupky a zločiny, ktoré páchajú pod nátlakom svojich vykorisťovateľov,“ hovorí Jana Urbanová z projektu SKCH a dodáva, že „je preto dôležité vzdelávať pracovníkov v profesiách, ktoré prichádzajú do kontaktu s najzraniteľnejšími skupinami, ale aj samotné ženy a potenciálne obete, ktorým riziko zneužitia hrozí najviac“.

Úlohou nás všetkých v prevencii je nulová tolerancia voči násiliu páchanému na ženách a deťoch a podpora rovnosti príležitostí na trhu práce pre ženy vrátane matiek. Ak však už niekto trpí vo vykorisťujúcom či násilnom vzťahu, záleží aj na nás, či zasiahneme.

„Každej záchrane môže predchádzať aktivita niekoho z nás, ktorí keď vidíme nespravodlivosť, máme odvahu ozvať sa,“ hovorí charitná pracovníčka, ktorá bola svedkom už niekoľkých hlásení, keď podozrenie vychádzalo zo strany rodiny či známych, a nejedno sa potvrdilo.

Ak máte podozrenie aj vy alebo potrebujete pomoc, získate ju na bezplatnej národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. V boji proti obchodovaniu s ľuďmi sme všetci spoločne. Viac informácií nájdete na www.obchodsludmi.sk.