Ženy zaplnili Kostol sv. Gorazda v Nitre

Stovky mám a starých mám z Nitry a okolia sa 1. februára zišli na starobylej Hromničnej púti matiek. 
Tibor Ujlacký 03.02.2020
Ženy zaplnili Kostol sv. Gorazda v Nitre

Na svätej omši požehnali veľkú hromničnú sviecu a pomodlili sa modlitbu odovzdania detí Bohu do jeho milosrdenstva.Snímka: Tibor Ujlacký

Program sa začal spoločnou modlitbou rozjímavého ruženca, počas ktorej mohli ženy pristúpiť k sviatosti zmierenia. Vrcholom púte bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval duchovný otec Spoločenstva modlitieb matiek a rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Marián Dragúň spolu s miestnym farárom Jozefom Tomicom a jeho kaplánmi. 

V svojom príhovore priblížil históriu a význam hromničných pútí, ktoré vznikli v roku 1741 na Morave v Šternberku. Povzbudil ich aj slovami: „Majte silu modliť sa za svoje deti, aby ste boli bránou, ktorou môže vstúpiť Božia milosť do vašich rodín. Vytrvajte, dôverujte, nevzdávajte sa, majte nádej. Ak vo vašich srdciach bude Božie Slovo, ktoré má silu preniesť nás cez všetky problémy, tak dokážete s Božím Slovom v srdci prekonať všetky ťažkosti. Aby ste prestali plakať, aby ste si utreli slzy, je tu nádej pre každú z vás, pre každú rodinu, pokiaľ sa ako mamy budete modliť, lebo modlitba matiek otvára nebo.“

Súčasťou svätej omše bolo aj prinesenie a obetovanie symbolickej veľkej hromničnej sviece a akt jej požehnania, ako aj požehnania sviec v rukách matiek a následná modlitba odovzdania detí Bohu do jeho milosrdenstva.

Po skončení liturgickej slávnosti program pokračoval moderovanou adoráciou s eucharistickým požehnaním.