Žilina žila kresťanskou kultúrou

V meste pod Dubňom sa od 26. septembra do 4. októbra konal 11. ročník ekumenického multižánrového festivalu Týždeň kresťanskej kultúry.
TK KBS 06.10.2020
Žilina žila kresťanskou kultúrou

Súčasťou programu bolo aj verejné čítanie Svätého písma v centre Žiliny. Snímka: Zdeno Pupík

Pre epidémiu koronavírusu prebiehala časť programu v online prostredí.

Záujemcovia si tak mohli pozrieť rozhovory s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom a generálnym biskupom ECAV na Slovensku Ivanom Eľkom na tému Rešpektovať a prekračovať hranice. Rozhovor s kežmarským dekanom Františkom Trstenským bol zameraný na novú inštrukciu Kongregácie pre klérus o pastoračnom obrátení vo farnostiach.

V rámci programu bola tiež otvorená výstava Jozefa Vydrnáka s názvom Pri studni.

Trvalou súčasťou Týždňa kresťanskej kultúry v Žiline je verejné čítanie Svätého písma pred Katedrálou Najsvätejšej Trojice. V tomto roku organizátori vybrali Prvý list Korinťanom. Predstavitelia viacerých cirkví v rámci programu festivalu rozdali okolo 250 kníh ekumenického prekladu Nového zákona.

Počas Týždňa kresťanskej kultúry si Inštitút Communio, ktorý je hlavným garantom festivalu, pripomenul desať rokov svojej činnosti.

Pri ďakovnej bohoslužbe veriaci spoločne uvažovali o poslaní organizácie – pomáhať súčasným ľuďom, aby boli citliví na Božie veci v rozličných oblastiach života a aby sa vytvárali podmienky na dialóg medzi Cirkvou a spoločnosťou na regionálnej, národnej, ale aj medzinárodnej úrovni.