Zlatá ruža pre Sedembolestnú

Aktuálna apoštolská cesta Svätého Otca Františka vyvrcholila slávením Eucharistie na otvorenom priestranstve neďaleko šaštínskej baziliky 15. septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Na svätej omši sa zúčastnili desaťtisíce pútnikov z celého Slovenska. Pre všetkých to bol skutočne požehnaný a milostiplný čas.
KN red. 15.09.2021
Zlatá ruža pre Sedembolestnú

Snímka: TASR/TK KBS/Michal Svítok 

Svätý Otec František vo svojej homílii hovoril o Panne Márii a jej viere, pričom zdôraznil, že „Máriina viera je predovšetkým vierou, ktorá sa vydáva na cestu“. Svätý Otec vysvetlil, že celý život Panny Márie bude vlastne cestou za jej Synom ako jeho prvej učeníčky, a to až do cieľa, na Kalváriu, pod jeho kríž. „Mária neustále kráča. Takto je Panna Mária vzorom viery pre tento slovenský národ: viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobádaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou; vždy na púti v hľadaní Pána. Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo nejakou starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti, a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem vám za toto svedectvo! A prosím vás, zostaňte na ceste! Nezastavte sa!“ – vyzval slovenských veriacich Svätý Otec František.

Snímka: TASR/TK KBS/Martin Baumann

 

Bolo nám veľkou cťou a potešením

V závere slávnostnej svätej omše sa pápežovi Františkovi prihovoril slovami veľkej vďaky predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. „Je to veľká pocta a radosť pre národnú mariánsku svätyňu, pre Bratislavskú arcidiecézu a pre celú našu vlasť. Sme veľmi šťastní, že sme pod vaším vedením mohli vyjadriť našu veľkú úctu a lásku našej nebeskej Matke. Vďaka, Svätý Otče František, že ste popri vašich povinnostiach veľkodušne prijali pozvanie a prišli ste na Slovensko, a že ste zostali s nami až do slávnosti Panny Márie Sedembolestnej, ako ju voláme v našej tradícii,“ povedal arcibiskup Stanislav Zvolenský a dodal slová, ktoré v srdciach slovenských veriacich rezonovali počas uplynulých štyroch dní: „Peter kráčal po slovenskej zemi. Navštívil nielen naše hlavné mesto Bratislavu ale aj Košice a Prešov. A naplnil náš sen, aby sme sa s ním mohli stretnúť v Šaštíne. Viva il Santo Padre! Svätý Otec putoval po Slovensku, aby nám ukázal s Máriou a Jozefom cestu, ktorá vedie k Ježišovi.“

V príhovore arcibiskupa Stanislava Zvolenského zazneli aj ďalšie konkrétne vyjadrenia vďačnosti: „Vďaka, Svätý Otče, že ste nám znovu pripomenuli, že sa máme venovať chudobným; že si nesmieme prestať všímať tých, ktorí zaostali a potrebujú našu pomoc. Vďaka, že ste nás posilnili vo vzájomnom vzťahu katolíkov rímskeho a gréckeho obradu - sme synmi a dcérami tej istej Katolíckej cirkvi. Vďaka, že ste sa stretli s predstaviteľmi židovského náboženského spoločenstva a s predstaviteľmi kresťanských cirkví, s ktorými sa usilujeme hľadať cesty k plnej jednote. Vďaka za stretnutie s našimi mladými, kde ste im otvorili svoje otcovské srdce. A kde ste nám pripomenuli, aby sme nestratili schopnosť obdivovať a snívať. Vďaka za všetko, Svätý Otče, vďaka! Vďaka, že naši bratia a sestry mohli stretnúť Petra. A mali možnosť počúvať ho a rozmýšľať. Myslím, že ste vo veľmi mnohých nanovo zapálili oheň viery; že ste im dali jedinečnú príležitosť, aby si uvedomili Božie jestvovanie a rozmýšľali nad vlastným vzťahom k Bohu. Sme veľmi vďační za túto príležitosť pre celú našu vlasť. A teraz je našou úlohou, aby sme si plameň viery udržali, aby čím viacerí Pána Boha poznali a milovali a aby sa venovali pomoci blížnym. Vaša Svätosť, prosím, kiež by sme smeli zostať vo vašom srdci; pamätajte na nás, aj keď sa vrátite do Ríma. Spomeňte si na Slovensko pred Pánom vo vašich modlitbách a žehnajte nám. Uisťujem vás, že na Slovensku na vás často s úctou myslíme, modlíme sa za vás a často spievame: Živ, Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho! - Viva e sia benedetto il Santo Padre, Vicario di Cristo! “

Snímka: TASR/TK KBS/Michal Svítok

 

Nastal čas rozlúčky: Ďakujem všetkým

Svätý Otec František na to zareagoval záverečným príhovorom: „Drahí bratia a sestry! Nastal čas rozlúčky s vašou krajinou. Pri tejto Eucharistii som vzdával Bohu vďaky za to, že mi umožnil prísť sem medzi vás, ako aj za to, že som mohol ukončiť svoju púť v nábožnom objatí vášho ľudu spoločným slávením dôležitého náboženského a štátneho sviatku vašej Patrónky, Sedembolestnej Panny Márie. Zo srdca ďakujem vám všetkým, aj vám, drahí bratia biskupi, za celú prípravu a za prijatie. Ešte raz vyjadrujem svoju vďačnosť pani prezidentke republiky a civilným autoritám. Ďakujem aj všetkým, ktorí rozličným spôsobom spolupracovali, najmä modlitbou. A s radosťou opätovne pozdravujem členov a pozorovateľov Ekumenickej rady cirkví, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou. Nosím vás všetkých v srdci. Ďakujem všetkým!“

Potom Svätý Otec František položil zlatú ružu k milostivej soche Sedembolestnej Panny Márie ako svoj osobný dar, ktorým okrem iného pápež vyjadril vďačnosť Božej Matke za úspešnú operáciu, ktorej sa začiatkom júla podrobil.