Zneužívanie je trestuhodný čin

Banskobystrický biskup Marián Chovanec v polovici októbra zverejnil vyhlásenie k problému zneužívania v Cirkvi, v ktorom prosí o odpustenie obete zneužívania. Prinášame ho v plnom znení.

TK KBS 26.10.2021
Zneužívanie je trestuhodný čin

Ilustračná snímka: © ingimage

„S bolesťou a istým rozhorčením prijímame nové a  ďalšie správy o  sexuálnom zneužívaní detí a mladistvých členmi Katolíckej cirkvi. Takéto zneužívanie je hriešny a trestuhodný čin pred Pánom Bohom aj pred ľuďmi, lebo dlhodobo znehodnocuje a zaťažuje ľudský život.

Tí, ktorí zneužívanie robia, sú falošní katolíci, lebo takýmto konaním zrádzajú Ježišovu evanjeliovú náuku a cirkevné spoločenstvo, hoci by mali aj vysoký úrad v Cirkvi.

Ako katolícky biskup prosím všetky obete zneužívania aj ich blízkych, najmä na území Banskobystrického biskupstva, o prepáčenie a odpustenie týchto bolestných krívd. Je mi to veľmi ľúto, či sa to stalo teraz alebo pred viacerými rokmi.

Zároveň vyhlasujem, že drvivá väčšina nás katolíkov, klerikov a laikov, nie je falošná a chceme robiť všetko pre to, aby k takýmto bolestným a poľutovaniahodným zneužívaniam už viac nedochádzalo.

Preto úpenlivo prosím našich katolíkov, najmä klerikov, aby rázne odporovali každému pokušeniu a hriechu, lebo hriech má veľmi zlé a ďalekosiahle dôsledky. Prosím, denne a horlivo posväcujme seba i svet – lebo takúto našu službu svet stále potrebuje.“