Zomrel bývalý saleziánsky provinciál

Vo veku nedožitých 64 rokov 12. augusta odišiel do domu Pána bývalý provinciál Saleziánov dona Bosca na Slovensku Štefan Turanský. Zomrel náhle počas oddychového pobytu, na ktorom bol aj so spolubratmi zo svojej saleziánskej komunity z Bratislavy-Mamateyovej. V Cirkvi a v saleziánskej spoločnosti prežil 44 rokov rehoľného a 35 rokov kňazského života.

TK KBS 18.08.2020
Zomrel bývalý saleziánsky provinciál

Štefan Turanský, SDB Snímka: saleziani.sk

Štefan Turanský sa narodil v slovenskej rodine v Selenči vo Vojvodine 11. septembra 1956. Po skončení gymnázia v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme vstúpil v roku 1975 k saleziánom a 11. septembra 1976 zložil svoje prvé rehoľné sľuby. Prípravu na kňazstvo a teologické štúdiá si vykonával v Turíne a v Ríme a po jej ukončení ho 27. júla 1985 biskup Dominik Hrušovský vysvätil za kňaza. V roku 1990 prišiel pôsobiť ako salezián na Slovensko.

V rokoch 2005 až 2008 bol provinciálom saleziánov na Slovensku, v marci 2008 bol na generálnej kapitule saleziánov zvolený za člena hlavnej rady, kde do roku 2010 pôsobil ako radca pre región strednej a severnej Európy.

Zádušnú svätú omšu za zosnulého dona Štefana Turanského slúžil bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský 17. augusta v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Telo zosnulého bolo pochované do saleziánskej hrobky na bratislavskom cintoríne vo Vrakuni.