Zomrel dekan teologickej fakulty

Vo veku 63 rokov zomrel 15. januára dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity profesor Juraj Dolinský, SJ.

Peter Buša, SJ 18.01.2022
Zomrel dekan teologickej fakulty

Juraj Dolinský zomrel v 39. roku kňazstva. Snímka: TRUNI/Barbora Likavská

Juraj Dolinský sa narodil 9. novembra 1958 v Nitre. Po základných a gymnaziálnych štúdiách, ktoré absolvoval v rokoch 1974 – 1978 v Nitre, sa prihlásil na Cyrilo-metodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde študoval do roku 1983.

Kňazskú vysviacku prijal 12. júna 1983 v Nitre a po vysviacke pôsobil v  Nitrianskej diecéze vo viacerých farnostiach. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 22. apríla 1986 v Bratislave.

V roku 1991 ho jeho provinciálny predstavený poslal na licenciátske štúdiá cirkevných dejín do Ríma, kde študoval na Fakulte cirkevných dejín Pápežskej Gregoriánskej univerzity v Ríme.

Po návrate na Slovensko pôsobil jeden rok v noviciáte Spoločnosti Ježišovej v Trnave ako sócius magistra novicov a od 1. septembra 1995 ho provinciál vymenoval za prefekta školastikov v Bratislave.

Súčasne začal vyučovať cirkevné dejiny na Aloisiane – Teologickom inštitúte sv. Alojza pri Trnavskej univerzite so sídlom v Bratislave. Od 1. septembra 1998 bol prodekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, kde prednášal cirkevné dejiny.

Prednášal aj na pedagogickej fakulte a na fakulte humanistiky a tiež v nitrianskom seminári. Posledné sľuby zložil 31. júla 2003 v Bratislave. V rokoch 2003 až 2011 bol dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, 24. januára 2011 bol vymenovaný za profesora v odbore katolícka teológia.

V novembri 2019 ho opätovne vymenovali za dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Zomrel náhle počas návštevy známych v Prešove.