Zomrel kardinál Jozef Tomko

V pondelok 8. augusta v Ríme v skorých ranných hodinách predišiel do večnosti vo veku 98 rokov kardinál Jozef Tomko.

Miroslava Gromanová 08.08.2022
Zomrel kardinál Jozef Tomko

Kardinál Jozef Tomko bol výraznou a výnimočnou osobnosťou duchovného sveta na Slovensku i vo svete. Snímka: TK KBS/Peter Zimen

Jozef Tomko sa narodil 11. marca 1924 v Udavskom, okres Humenné. V roku 1943 vstúpil do seminára a začal študovať na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave.

V roku 1945 jeho kroky putovali do Ríma, kde ho na štúdiá poslal biskup Jozef Čársky. Následne v roku 1949 bol v Ríme vysvätený za kňaza, kde pokračoval v štúdiu teológie. V rokoch 1950 - 1965 pôsobil ako vicerektor a ekonóm Pápežského kolégia sv. Jána Nepomuckého v Ríme a venoval sa štúdiu odborných teologických disciplín na Pápežskej lateránskej i na Pápežskej gregoriánskej univerzite.

Hrdý a výnimočný Slovák, ktorého si budeme vždy pamätať ako vzácnu osobnosť cirkevného života nielen na Slovensku, vo Vatikáne, ale po celom svete. „Sme veľmi vďační za dar života otca kardinála, lebo zostáva pre nás jedinečnou osobnosťou. Bol to totiž človek, ktorý bol hlboko ľudský a ktorý bol všeobecne známy,“ povedal predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. „Bol to človek, ktorý miloval svoju krajinu, bol ušľachtilý, duchovne akoby vždy vzpriamený. To som na ňom vždy obdivoval. Zostáva pre nás veľkým životným príkladom krásneho človeka a aj vynikajúceho kňaza, biskupa, kardinála.“

V roku 1970 ho pápež Pavol VI. vymenoval za pápežského preláta a o štyri roky neskôr za podtajomníka Kongregácie pre biskupov. V roku 1979 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za titulárneho arcibiskupa a generálneho tajomníka Synody biskupov. V tom istom roku v septembri prijal biskupskú vysviacku.

Pápež Ján Pavol II. ho v apríli roku 1985 vymenoval za proprefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov a 25. mája 1958 sa stal členom kardinálskeho zboru, prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov a kancelárom Pápežskej Urbanovej univerzity.