Zomrel páter Ján Janok

Vo veku 90 rokov 26. augusta odovzdal svoju dušu Vykupiteľovi Ján Janok CSsR, kňaz, redemptorista.
Eva Güttlerová 27.08.2019
Zomrel páter Ján Janok

Ján Janok prežil posledné roky života v Bratislave. / Snímka: Archív redemptoristov


Páter Ján Janok sa narodil 2. marca 1929 v obci Dlhé Klčovo. Vo veku 11 rokov začal v Bratislave gymnaziálne štúdiá, v ktorých pokračoval v Podolínci, Kežmarku, Michalovciach a Rožňave. V roku 1946 vstúpil do noviciátu Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa v Českých Budějoviciach.

Po zložení prvých rehoľných sľubov pokračoval vo formácii v Obořišti, tú však prerušilo prenasledovanie rehoľných spoločenstiev komunistickým režimom. V roku 1950 odmietol nastúpiť do štátom zriadeného seminára, a preto bol po internácii na Králíkoch odvedený do PTP v Komárne a Hájnikoch a neskôr vystriedal viaceré civilné zamestnania.

V roku 1961 ukončil štúdium medicíny na Karlovej univerzite v Prahe a do roku 1968 pracoval ako lekár hygienik. V príprave na kňazstvo pokračoval v seminári v Litoměřiciach, kde bol 28. februára 1971 vysvätený biskupom Štěpánom Trochtom. Po získaní štátneho súhlasu pôsobil v Košiciach, Liberci, Bíline a v Košickej Novej Vsi. V roku 1986 bol zvolený za viceprovinciála Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa a po nežnej revolúcii sa podieľal na obnovení života redemptoristov na Slovensku.

Roky požehnanej staroby prežil v Bratislave, kde s radosťou viedol kňazský a komunitný život, staral sa o rehoľný dorast, duchovne viedol členov hnutia Fokoláre, vypomáhal a slúžil chorým v nemocniciach.

Dátum pohrebných obradov bude zverejnený v najbližších dňoch.