Zomrel provinciál saleziánov Jozef Ižold

Po ťažkej chorobe 20. mája zomrel provinciál saleziánov na Slovensku don Jozef Ižold SDB. Mal 56 rokov. Zomrel v saleziánskej komunite Bratislava-Miletičova sprevádzaný starostlivou láskou a modlitbami spolubratov. V službe Pánovi v Cirkvi a saleziánskej spoločnosti prežil 29 rokov rehoľného a 19 rokov kňazského života.
Rastislav Hamráček SDB 22.05.2020
Zomrel provinciál saleziánov Jozef Ižold

Don Jozef Ižold viedol provinciu slovenských saleziánov od roku 2014. / Snímka: saleziani.sk


Jozef Ižold sa narodil 30. januára 1964 v Rybníku nad Hronom, okres Levice, ako tretie z piatich detí. Najstarší Daniel je tiež kňazom. Duchovné povolanie uňho i u jeho staršieho brata sa rozvíjalo aj vďaka návštevám vincentínskeho pátra Ľudovíta Orješka, ktorý sa počas prenasledovania v 50. rokoch skrýval osem rokov u ich starých rodičov a navštevoval ich aj po návrate z väzenia.

Počas gymnaziálnych štúdií dozrelo v Jozefovi rozhodnutie pre kňazské povolanie. No kým Daniel bol prijatý do kňazského seminára v Bratislave na prvý raz, Jozefovu žiadosť ani na štvrtý pokus neprijali. Medzitým sa preto zamestnal, pracoval ako robotník a absolvoval tiež základnú vojenskú službu.

Po porade s ďalším vincentínskym pátrom Ondrejom Mihálom sa rozhodol kontaktovať tajných saleziánov, ktorých dovtedy nepoznal. Preto sa presťahoval do Bratislavy, kde začal tajnú formáciu a zároveň pracoval v Štátnom drevárskom výskumnom ústave v Bratislave ako technik. Život v malých tajných saleziánskych komunitách i práca s mládežou v malých skupinkách a vzájomné povzbudzovanie sa spolubratov ho veľmi oslovili.

Svoje prvé rehoľné sľuby zložil ako 27-ročný 10. augusta 1991 v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Za kňaza ho 20. januára 2001 v Žiline vysvätil vtedajší nitriansky pomocný biskup František Rábek.

Po kňazskej vysviacke pokračoval v službe vo formačnom tíme medzi mladými saleziánmi v Žiline a pastoračne pomáhal aj na sídlisku Žilina-Solinky v novej rozbiehajúcej sa farnosti. V roku 2005 prekonal onkologické ochorenie.

Hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez vymenoval Jozefa Ižolda 13. júna 2008 za provinciálneho vikára a v tejto úlohe pôsobil dve trojročné obdobia. Po šiestich rokoch v tejto úlohe bol 7. januára 2014 vymenovaný za provinciála. Jozef Ižold sa tak stal prvým provinciálom slovenských saleziánov, ktorý vstúpil k saleziánom až po novembri 1989. V roku 2019 ho zasiahlo nové onkologické ochorenie, s ktorým bojoval desať mesiacov.

Svätá omša za zosnulého provinciála saleziánov dona Jozefa Ižolda a pohrebné obrady budú 26. mája o 11.00 vo farskom kostole v Rybníku. Pochovaný bude v ten istý deň popoludní o 16.00 v saleziánskej hrobke na cintoríne v Bratislave vo Vrakuni.