Zverili sa pod Máriin ochranný plášť

Vo farnosti Poprad–Juh si so zákazom verejných bohoslužieb poradili zaujímavým spôsobom. Veriaci v kostole síce fyzicky prítomní nie sú, zastupujú ich však osobné fotografie na plášti sochy Panny Márie Fatimskej, ktorá sa nachádza vo farskom chráme. Miestni kňazi sa inšpirovali príkladom talianskeho spolubrata, ktorý počas epidémie koronavírusu zaplnil prázdne lavice fotografiami svojich farníkov.
Ján Lauko 23.03.2020
Zverili sa pod Máriin ochranný plášť

Pod ochranným plášťom Panny Márie bolo za prvých päť dní zavesených 227 fotografií farníkov. / Snímka: Michal Janiga


Kaplán Michal Janiga pre KN vysvetlil, že tento nápad zapadol do jeho pôvodnej myšlienky, keď po minuloročnom zverení farnosti Panne Márii uvažoval, ako by v tejto úcte prepojil všetkých veriacich z farnosti.

„Spojil som tieto dva momenty do jedného a vznikla myšlienka vyzvať farníkov, ale aj všetkých, ktorí sa chcú zapojiť, aby poslali fotku svojej rodiny, blízkych, priateľov, ktorých chcú umiestniť pod Máriin ochranný plášť,“ priblížil Michal Janiga.

Cieľom iniciatívy je podľa jeho slov povzbudiť vo viere a v nádeji všetkých ľudí z farnosti i z okolia. „Chceme na nich denne pamätať v svojich modlitbách pred touto sochou Božej Matky a osobitne v čase adorácie Oltárnej sviatosti, ktorú vysielame aj naživo z nášho farského kostola.

Každý deň prosíme Pannu Máriu o ochranu a veríme, že aj touto jednoduchou aktivitou prispejeme k tomu, aby sme boli v modlitbe spojení ako jedna farská rodina. Chceme, aby všetci vedeli, že na nich stále myslíme, osobitne pri modlitbe posvätného ruženca a pri svätej omši.“

O aktivitu je veľký záujem, za prvých päť dní pod Máriiným ochranným plášťom v Kostole sv. Cyrila a Metoda zavesili 227 fotiek rodín, manželov, krstných rodičov, starých rodičov, mladých i detí.

„Každá fotka sa nás kňazov veľmi silno dotýka, stretávame sa v nich so životnými príbehmi ľudí, s ich radosťami i bolesťami. Je to niečo nádherné a oslovujúce, ale i zaväzujúce predkladať ich denne Pánovi,“ dodal Michal Janiga.