Zverili sa svätému Jozefovi

Rožňavská diecéza na konci Roka svätého Jozefa obnovila svoje zverenie pestúnovi Pána Ježiša.

Ján Lauko 14.12.2021
Zverili sa svätému Jozefovi

Biskup Stolárik zveril Rožňavskú diecézu svätému Jozefovi. Snímka: Štefan Moravčík

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra vyvrcholil Rok svätého Jozefa. Pri tejto príležitosti rožňavský biskup Stanislav Stolárik obnovil zverenie Rožňavskej diecézy pestúnovi Pána Ježiša. Stalo sa tak pri svätej omši v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie.

Diecéza bola svätému Jozefovi prvýkrát zverená tento rok v deň jeho liturgickej slávnosti 19. marca. V Rožňave okrem toho každý rok obnovujú aj zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, no teraz bolo v popredí zverenie svätému Jozefovi.

„Zverujeme sa svätému Jozefovi a Panne Márii, lebo chceme znova obnovovať svoju ochotu kráčať v živote Božou cestou a prosiť Boha cez Máriu a Jozefa o pomoc.

Jozef a Mária nám dodávajú odvahu vytrvať aj v našich životných skúškach a zároveň vyprosujú pre svojich ctiteľov potrebnú silu. Kto išiel vo svojom živote s Máriou a Jozefom za Ježišom, ešte nikdy nezblúdil.

Cesta s Máriou a Jozefom za Ježišom je osvedčená, že vedie k spáse,“ uviedol pri svätej omši biskup Stolárik. Počas Roka svätého Jozefa sa v Rožňavskej diecéze usilovali hlbšie vniknúť do osobnosti pestúna nášho Pána.

Biskup Stolárik kládol dôraz zvlášť na stredy, keď je deň svätého Jozefa. Pripomínal tiež možnosť získavania odpustkov, ktoré Cirkev umožnila získať rozhodnutím Svätého Otca Františka.