Zverili sa svätému Jozefovi

V rámci Roka svätého Jozefa sa Rožňavská a Banskobystrická diecéza v deň liturgickej slávnosti ženícha Panny Márie zverili pod jeho ochranu.
Ján Lauko 23.03.2021
Zverili sa svätému Jozefovi

Rožňavský biskup odovzdal svätému Jozefovi symbolickú kyticu ako prejav vďaky za ochranu. Snímka: Beáta Skubeňová, SCSC

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik zveril 19. marca Rožňavskú diecézu svätému Jozefovi. Urobil tak počas svätej omše v rožňavskej Katedrále Nanebovzatia Panny Márie. Do zverenia zahrnul tiež všetkých, ktorí túžili byť takto zverení veľkému svätcovi – ochrancovi svätej Cirkvi.

Zvereniu diecézy svätému Jozefovi predchádzala modlitba deviatnika, ktorý sa pre pandémiu nebolo možné modliť vo farských spoločenstvách. Mohli sa ju však modliť jednotlivci či rodiny, na čo vyzval rožňavský biskup prostredníctvom listu.

„Slávnosť svätého Jozefa v roku i mesiaci tohto svätca má svoju zvláštnu príchuť. Nielen tým, že sú Božie chrámy prázdne, ale že napriek tomu všetkému chceme znova posilniť svoju nádej aj zverením sa svätému Jozefovi pod jeho starostlivú ochranu tak, ako boli zverení do jeho opatery Ježiš a Mária,“ povedal v úvode svätej omše biskup Stolárik.

V homílii pripomenul, že ten, kto sa zveruje svätému Jozefovi, má v srdci stále živého Ježiša a neustále živí i mariánsku úctu. Po úkone zverenia, ktorý sa uskutočnil na záver svätej omše, biskup Stolárik ako prejav vďaky za ochranu odovzdal svätému Jozefovi symbolickú kyticu kvetov.

Aj banskobystrický biskup Marián Chovanec zveril svoju diecézu pod ochranu sv. Jozefa. Spravil tak 19. marca pri svätej omši v Kostole sv. Michala, archanjela, v Sebechleboch. Po úkone zverenia biskup Marián Chovanec požehnal štyri obrazy pre miestnu Kaplnku sv. Jozefa, ktoré namaľovala farníčka zo Sebechlieb.