Zvolili novú provinciálnu radu

Sestry z Kongregácie školských sestier de Notre Dame sa 14. a 15. októbra stretli na provinciálnej kapitule v Novom Meste nad Váhom. Pri tejto príležitosti si zvolili aj nové provinciálne vedenie.

Auxilia Matlová 20.10.2022
Zvolili novú provinciálnu radu

Zasadnutie provinciálnej kapituly Kongregácie školských sestier de Notre Dame. Snímka: archív Kongregácie školských sestier de Notre Dame

Delegátky zo všetkých komunít zvolili na nasledujúce štvorročné obdobie nové provinciálne vedenie Kongregácie školských sestier de Notre Dame.

Novou provinciálnou predstavenou je sestra Cordia Litváková.

Na tomto poste nahradila sestru Metodu Piatničkovú, ktorá sa v auguste stala generálnou predstavenou.

Členkami rady sú: sestra Kristína Chytrová, sestra Edita Franeková, sestra Mateja Kviatková a sestra Noemi Ondreková.

Voľbu potvrdila prítomná generálna predstavená.

Sestry vytvorili modlitbové, ale aj pracovné spoločenstvo, ktoré chce v duchu zakladateľov rehole verne prežívať svoje zasvätenie a venovať sa apoštolskej činnosti.