Zvony pozvali k modlitbe za obete pandémie

Desať minút 11. apríla napoludnie zvonili tisícky katolíckych kostolov na celom Slovensku. V Nedeľu Božieho milosrdenstva pozvali všetkých k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19, i za všetky ostatné obete pandémie.
TK KBS 13.04.2021
Zvony pozvali k modlitbe za obete pandémie

Nedeľa Božieho milosrdenstva završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

„Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie.

Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu COVID-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých,“ povedal predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.