Bernard Bober navštívil Púť radosti

Arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy Bernard Bober bol hlavným celebrantom slávnostnej sobotňajšej svätej omše na Púti radosti, ktorú organizuje Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. 
12.02.2020
Bernard Bober navštívil Púť radosti

Arcibiskup Bober požehnal prstene Anny Kolesárovej štrnástim mladým ženám. Snímka: facebook.com/Domček

Arcibiskup tiež požehnal prstene Anny Kolesárovej štrnástim mladým ženám, ktoré prejavili záujem vziať na seba záväzky, ktoré z jeho nosenia vyplývajú (žiť sviatostný život a čisté vzťahy).

Púť sa konala 7. až 9. februára a zúčastnilo sa na nej 349 mladých ľudí, pre ktorých bol pripravený bohatý duchovný program nesúci sa v duchu témy „máš na to“. Jedným z prednášajúcich bol aj rímskokatolícky kňaz Marián Kuffa.

Mladí ľudia boli rozdelení do skupín podľa veku, v ktorých mohli diskutovať o vypočutých témach či tráviť spoločne čas počas programu.

Súčasťou púte bola i pešia púť k relikviáru Anny Kolesárovej z Pavloviec nad Uhom do Vysokej nad Uhom, adorácia či moderované svedectvá mladých ľudí.

Púť sa ukončila nedeľnou svätou omšou a záverečným potleskom pre Pána Boha za všetko, čo účastníkom počas púte dal.