Blahorečená Paulína Jaricotová

Zakladateľka Diela šírenia viery a živého ruženca, lyonská Paulína Jaricotová (1799 - 1862) bola blahorečená v nedeľu 22. mája.

Miroslava Gromanová 30.05.2022
Blahorečená Paulína Jaricotová

Zakladateľka Diela šírenia viery a živého ruženca Pauline Jaricot bola blahorečená v rodnom Lyone. Snímka: profimedia.sk

Sláva Paulíny sa vďaka Dielu šírenia viery a Spolku živého ruženca rozšírila široko-ďaleko. Dostávala listy z celého sveta od misionárov a predstaviteľov Cirkvi. Ale jej posledné roky boli poznačené hlbokým utrpením a žila v tieni kríža.

Pomoc núdznym sprevádzal život intenzívnej modlitby, denne prijímala Eucharistiu, prihovárala sa za obrátenie hriešnikov a za evanjelizáciu sveta. Jej vzťah s Bohom bol veľmi intenzívny, že niektorí autori ju porovnávajú s veľkou svätou Katarínou Sienskou.

Paulína zasvätila svoj život Bohu slávnostným sľubom v Kaplnke Panny Márie Fourvière v Lyone a venovala sa výlučne službe Bohu v chudobných a chorých, denne navštevovala nemocnice a nevyliečiteľných ľudí.

Za ctihodnú ju vyhlásil Ján XXIII. 25. februára 1963. Dvadsiateho druhého mája sa jej dostalo veľkej pocty, keď ju v rodnom Lyone slávnostne blahorečili. Eucharistickej slávnosti predsedal prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Luis Antonio Tagle.

Výstavisko Eurexpo v Chassieu bolo vybrané, aby privítalo 12 000 veriacich, 300 kňazov a 20 katolíckych biskupov z celého sveta. Diecéza v Lyone sa usilovala o jej blahorečenie od roku 1930. Jej beatifikácia tak upriamuje pozornosť na duchovný život, ktorý sa vyznačuje úctou k Eucharistii a krížu, ale predovšetkým oddanosťou Bohu.