Desať odborníkov prednášalo o Jánovi Hutyrovi

Otec bez hraníc, duchovný otec tisícich dcér, slovenský Vincent de Paul. Aj takto bol počas vedeckej konferencie Osobnosť pátra Jána Hutyru CM opísaný lazarista Ján Hutyra (1. február 1912 – 20. február 1978), ktorý zažil aj viacnásobnú socialistickú internáciu. 
10.04.2019
Desať odborníkov prednášalo o Jánovi Hutyrovi

Archívna fotka pátra Jána Hutyru z roku 1968. Snímka: archív CM/DKL

Vedecká konferencia sa konala v priestoroch Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre pod záštitou Rady pre históriu KBS, Katedry cirkevných dejín Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty UK, Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. 

Dopoludňajší prednáškový blok otvorili úvodné príhovory hostí. So svojím príspevkom Osobnosť Jána Hutyru v kontexte náboženského života Slovenska v 20. storočí ako prvý vystúpil nitriansky biskup Viliam Judák. 

Nasledovala prednáška Ľuboslava Hromjáka z Teologického inštitútu Katolíckej univerzity v Spišskom Podhradí o rodinnom prostredí a štúdiách Jána Hutyru. Jeho vzťah k akademickej mládeži priblížil Róbert Letz z Katedry histórie Pedagogickej fakulty UK. Nasledoval prejav Martina Bošanského z Diecézneho archívu v Nitre s názvom Pohľad Jána Hutyru na aktuálne dianie v spoločnosti.

Doobedňajší blok uzavrel rektor Kostola svätej Alžbety v Banskej Bystrici Pavol Noga CM, ktorý priblížil vzťah Jána Hutyru k sociálnej otázke. 

Poobedňajší program otvoril príspevok Petra Jaška a Pavla Pytlíka z Ústavu pamäti národa o pomeroch vo vyšetrovacej väzbe a pred súdom. 

Tomáš Gerbóc SVD z Teologickej fakulty TU v Trnave priblížil proces s Jánom Hutyrom v kontexte procesov s inými rehoľníkmi. 

O spiritualite Jána Hutyru prednášal Anton Adam z Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty Kňazského seminára v Badíne. Tomáš Brezáni CM z Misijného domu Bijacovce načrtol pôsobenie Jána Hutyru a jeho význam v rámci Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. 

Prednáškový cyklus konferencie uzavrela Marianna Bucková DKL z Nitry, ktorá zhrnula pôsobenie a význam Jána Hutyru pre Spoločnosť dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul. 

Súčasťou podujatia boli aj vstupy pamätníkov (napríklad rodinných príslušníkov či bývalých študentov a spolupracovníkov Jána Hutyru), ktorí sa v rámci diskusných blokov chceli podeliť o svoje spomienky na tohto významného lazaristu. 

Výsledkom konferencie by mal byť zborník odprezentovaných prác.