Ísť proti prúdu spolu s Ježišom

Na slávnosť Krista Kráľa (21. novembra), ktorá bola spojená s 36. svetovým dňom mládeže na úrovni diecéz, predsedal Svätý Otec František eucharistickému sláveniu vo vatikánskej bazilike zaplnenej najmä mladými ľuďmi.

VN SK 23.11.2021
Ísť proti prúdu spolu s Ježišom

Svätý Otec František vyzval mladých ľudí, aby si pestovali úctu k pravde. Snímka: profimedia.sk

Svätý Otec František povzbudil mladých ľudí, aby boli „snívačmi“, schopnými hľadieť uprostred tmy s nádejou, uchovávať si vnútornú slobodu a odvahu ísť proti prúdu. To všetko dokážu vďaka spojeniu s Ježišom, z ktorého pramení vedomie: „S Ježišom som aj ja kráľom.“

Nedeľa Krista Kráľa, ktorou sa uzatvára liturgický rok, sa slávila za spevov chrámových zborov a s bohatým zdobením ružami vo svetlých farebných tónoch. V homílii Svätý Otec oslovil každého z mladých: „Zodvihni zrak, vstaň!“

Povzbudil mladých hľadieť na Ježiša napriek temnote, s ktorou sa môžu v živote stretávať. „Zveruje sa vám tá najťažšia a najfascinujúcejšia úloha: stáť na nohách, keď sa zdá, že sa všetko rúca; byť strážcami, ktorí dokážu vidieť svetlo v nočných videniach; byť staviteľmi uprostred trosiek – a je ich toľko v dnešnom svete; a vedieť snívať.“

S poukázaním na Ježiša, ktorý pred Pilátom neohrozene vyznal, že je kráľ, vyzval Svätý Otec mladých pestovať si úctu k  pravde. Pápež ich vyzval, aby si predstavili, že stoja pred Ježišom a hľadia mu do očí tak ako kedysi Pilát: „Keby som bol teraz tu, na Pilátovom mieste pred Ježišom a pozeral sa mu do očí, za čo by som sa hanbil?

Zoči-voči Ježišovej pravde, tej Pravde, ktorou je Ježiš: Aké sú moje klamstvá, ktoré neobstoja, moje dvojtvárnosti, ktoré sa mu nepáčia?“ Svätý Otec varoval mladých pred vábeniami konzumu, ktoré ich oberajú o slobodu: „Musíme sa postaviť pred Ježiša, aby sme v sebe nastolili pravdu.

Potrebujeme sa mu klaňať, aby sme boli vnútorne slobodní, aby náš život bol presvetlený a nedali sme sa oklamať chvíľkovými módami, ohňostrojom konzumu, ktorý oslňuje a paralyzuje.“ Na záver im zaželal, aby v Ježišovi nachádzali odvahu bojovať a dúfať; odvahu znovu snívať.