Joseph Haydn: Sedem posledných slov Ježiša Krista na kríži

Opera Slovenského národného divadla pozýva na ďalší komorný koncert z rovnomenného cyklu, na ktorom účinkujú členovia Orchestra Opery SND. V nedeľu 10. apríla 2022 o 16. hodine sa v Opernom salóne predstaví Spectrum Quartet s veľkonočnou kompozíciou Josepha Haydna Sedem posledných slov Ježiša Krista na kríži. V Haydnovej tvorbe ide o jednu z najzaujímavejších skladieb. 
Jana Alexová 07.04.2022
Joseph Haydn: Sedem posledných slov Ježiša Krista na kríži

Spectrum Quartet predstaví veľkonočnú kompozíciu Josepha Haydna. Snímka: Martin Zeman

Skladba vznikla na objednávku katedrály v španielskom meste Cádiz ako hudba k ceremónii Veľkého piatku – cyklus siedmych meditatívnych hudobných viet.

Každá z nich predstavovala jednu z posledných viet Ježiša Krista, ktoré podľa textu Biblie predniesol v posledných chvíľach života. Haydn kompozíciu dokončil v roku 1785 s podtitulom Sedem sonát s úvodom a zemetrasením na konci.

Podarilo sa mu dokonale vystihnúť výraz plný stíšenia, vnútornej dramatičnosti i dojemnej spoluúčasti na smrti, ktorú kresťania chápu ako vykúpenie každého človeka. 

Premiéra pred 230 rokmi

Pôvodná orchestrálna verzia bola uvedená v roku 1787 v Cádize, o rok neskôr ju skladateľ upravil do podoby sláčikového kvarteta. O niekoľko desaťročí vzniklo aj rovnomenné oratórium, kde je biblický text zhudobnený. Na koncerte v SND zaznie verzia pre sláčikové kvarteto súčasne s hereckým prednesom slov Krista.

Účinkuje Spectrum Quartet v zložení:

Ján Kružliak jr. – 1. husle (hosť)
Miroslav Vilhan – 2. husle (orchester SND)
Peter Dvorský – viola (orchester SND)
Branislav Bielik – violončelo (orchester SND)

Vstupenky v cene 10 € kúpite na: bit.ly/Haydn_SND

Veľkonočný hymnus

Zelený štvrtok a Bielu sobotu na javisku Opery SND rozozvučia tóny veľkonočného hymnusu v Mascagniho veristickej jednotaktovke Sedliacka česť. Jej dej sa odohráva priamo na veľkonočnú nedeľu a jej súčasťou je známy veľkolepý hymnus.

Obraz veľkonočnej procesie veriacich sa začína motívom organu, k nemu sa pridáva zbor s latinským textom Regina coeli, laetare quia, quem meruisti portare, resurrexit sicut dixit a vyústi vo veľkolepý zbor Inneggiamo il Signor non è morto.

Doplní ju skutočný tragický príbeh Leoncavallových Komediantov. Pohnuté osudy operných hrdinov stvárnia sólisti Jolana Fogašová, Boldizsár László, Daniel Čapkovič, Terézia Kružliaková, Eva Hornyáková a Aleš Jenis.

Obe diela zaznejú pod taktovkou dirigenta Jaroslava Kyzlinka.

Veľkonočný hymnus Sedliacka česť. Snímka: archív SND