PÁPEŽ NA MALTE: Láska k Bohu poháňa našu radosť

V sobotu 2. apríla okolo pol šiestej popoludní priplával pápež František katamaránom na ostrov Gozo. Nachádza sa tam najvýznamnejšia mariánska svätyňa Malty. Počas svojich apoštolských ciest tam zavítali aj pápeži Ján Pavol II. aj Benedikt XVI.
KN red. 02.04.2022
PÁPEŽ NA MALTE: Láska k Bohu poháňa našu radosť

„Láska k Bohu je to, čo poháňa našu radosť.“ Túto silnú pripomienku vyslovil pápež František v prvý deň svojho pobytu na Malte počas sobotňajšieho modlitbového stretnutia v národnej mariánskej svätyni Ta' Pinu na maltskom ostrove Gozo.

Svedectvá

V mariánskom srdci ostrova Gozo a celého národa sa pápežovi a svetu prihovorili štyri hlasy. 

Manželia Sandi a Domenico hovorili o skleróze multiplex, ktorá zasiahla ich vzťah a život po štyroch rokoch manželstva.

Jennifer zase počula hlas blahoslavenej Matky, ktorá ju volala. Odvtedy je svätyňa Ta'Pinu jej druhým domovom. 

Posledným bol Francesco Pio, ktorý opisuje maltskú Cirkev ako povolanú „ponúknuť alternatívu k ľahostajnosti, stať sa spoločníkom zranených sŕdc“. 

Keď sa všetko zdalo stratené

Pápež začal spomínať, ako Mária a Ján stáli pri úpätí Ježišovho kríža. „Všetko sa zdalo byť stratené, skončené, navždy.“ Povzbudil, že zo svätyne Ta' Pinu, môžeme spoločne kontemplovať nový začiatok, ktorý sa odohral v Ježišovej hodine. 

„Tu, na mieste nádhernej stavby, ktorú vidíme dnes, stála len maličká kaplnka v dezolátnom stave.“ Mali ju zbúrať, zdalo sa, že je to jej koniec. Nakoniec sa tak nestalo. 

Pápež František pripomenul, že aj svätý Ján Pavol II, ktorý zomrel 2. apríla 2005, prišiel do tejto mariánskej svätyne ako pútnik, a označil ju za „miesto, ktoré sa kedysi zdalo opustené“, ktoré „teraz oživuje vieru a nádej v Božom ľude“.

Vrátiť sa k počiatkom

Svätý Otec zdôraznil, že sa musíme vrátiť k počiatkom, k rodiacej sa Cirkvi, ktorú vidíme pod krížom v osobách Márie a Jána.

Vysvetlil, že to znamená znovuobjaviť to podstatné z našej viery, najmä znovuobjaviť stred našej viery. Teda náš vzťah s Kristom a naše ohlasovanie evanjelia svetu. „Toto je radosť Cirkvi. Evanjelizovať!“

Maltská cirkev, povedal Svätý Otec, sa môže podeliť o bohatú históriu, z ktorej možno čerpať veľké duchovné a pastoračné poklady.

„Život Cirkvi - majme to vždy na pamäti - však nikdy nie je len minulosťou, na ktorú treba spomínať, ale veľkou budúcnosťou, ktorú treba budovať, vždy v poslušnosti voči Božím plánom.“

Pri úvahách o tom, čo je potrebné na budovanie tejto veľkej budúcnosti, Svätý Otec zdôraznil: „Aká dôležitá je v Cirkvi bratská láska a prijatie, ktoré preukazujeme blížnemu!“

Krásne spoločenstvá

Veriacich povzbudil: „Ste dve krásne spoločenstvá, Malta a Gozo, tak ako Mária a Ján boli dve!“ 

Dodal: „Buďte polárnou hviezdou, ktorá vás vedie k vzájomnému prijatiu, k rozvíjaniu známosti a k práci v spoločenstve!“ Povedal im, aby išli vpred a aby tak robili vždy spoločne.

„Prijímanie, je tiež lakmusovým papierikom na posúdenie toho, do akej miery je Cirkev skutočne evanjeliová.“ 

Poklad v Cirkvi

Osobitné slová vďaky venoval mnohým maltským misionárom, ktorí šírili radosť z evanjelia po celom svete, mnohým kňazom, rehoľníkom a rehoľníčkam, ako aj všetkým prítomným pred ním. „Ste malý ostrov, ale s veľkým srdcom.“

Svätý Otec nazval Maltu pokladom v Cirkvi a pre Cirkev. „Aby ste si tento poklad zachovali, musíte sa vrátiť k podstate kresťanstva: k láske k Bohu, hnacej sile našej radosti, ktorá nás posiela do sveta; a k láske k blížnemu, ktorá je tým najjednoduchším a najpríťažlivejším svedectvom, aké môžeme pred svetom vydať.“

Pápež František na záver modlitbového stretnutia povedal: „Nech vás Pán sprevádza na tejto ceste a Svätá Panna nech vedie vaše kroky. Nech Panna Mária, ktorá nás požiadala, aby sme sa pomodlili trikrát Zdravasʼ, Mária, aby sme si pripomenuli jej materinské srdce, v nás, jej deťoch, roznieti oheň poslania a túžbu starať sa jeden o druhého. Nech vás Panna Mária požehná!“