PÁPEŽ NA MALTE: Napodobňujeme Ježiša?

Na Námestí sýpok vo Floriane na Malte slávil pápež František svätú omšu. S formulárom 5. pôstnej nedele cyklu C. Homília Svätého Otca vychádzala z príbehu o cudzoložnici. 
VN SK 03.04.2022
PÁPEŽ NA MALTE: Napodobňujeme Ježiša?

„Ježiš „sa zavčas ráno vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu“ (Jn 8, 2). Takto sa začína príbeh o cudzoložnici, hovoril Svätý Otec.

„Pozadie sa javí pokojné – jedno ráno na posvätnom mieste, v srdci Jeruzalema. Hlavným hrdinom je Boží ľud, ktorý v chrámovom nádvorí hľadá Ježiša, Učiteľa. Túži počúvať ho, pretože to, čo vraví, ožaruje a zohrieva.“ Jeho učenie je priame, dotýka sa života a oslobodzuje ho, premieňa ho, obnovuje ho.

Toto je podľa pápeža ten „čuch“ Božieho ľudu, „ktorý sa neuspokojuje s chrámom z kameňov, ale sa zhromažďuje okolo Ježišovej osoby.“

Ježiš si sadol a učil. „No v Ježišovej škole sú niektoré prázdne miesta. Niektorí absentujú. Je to žena a jej žalobcovia.

Neprišli za Učiteľom ako ostatní a dôvody ich neprítomnosti sú rôzne. Zákonníci a farizeji si myslia, že už všetko vedia a nepotrebujú Ježišovu náuku.“ Podľa pápeža však žena blúdi. Zišla mimo cesty. Pozastavil sa nad týmito neprítomnými. 

Ženini žalobcovia

„Predovšetkým ženini žalobcovia. Vidíme v nich obraz tých, ktorí sa chvália, že sú spravodliví, dodržiavajú Božie zákony, ľudia na svojom mieste a slušní. Nedbajú na vlastné chyby, no sú nesmierne pozorní v odhaľovaní chýb tých druhých.“

Nejdú podľa pápeža za Ježišom, aby ho počúvali, ale aby ho pokúšali. „Bratia a sestry, títo ľudia nám hovoria, že aj do našej nábožnosti sa mohli votrieť červotoč pokrytectva a neresť ukazovania prstom. V každom čase, v každom spoločenstve. Vždy je tu nebezpečenstvo nepochopiť Ježiša, mať jeho meno na perách, no popierať ho skutkami.“

Osoží ním teda, keď sa pri modlitbe alebo bohoslužbe pýtame Ježiša, či sme s ním v súlade. „Ježišu, som tu s Tebou, ale čo chceš Ty odo mňa? Čo chceš, aby som upravil vo svojom srdci, vo svojom živote? Ako chceš, aby som hľadel na iných?“

Cudzoložnica

Cudzoložnica je posiata urážkami, prijíma svoj trest a čaká na kameňovanie. No otvára sa jej nový obzor. Ježiš ju omilosťuje.

„Aký rozdiel medzi Učiteľom a jej žalobcami! Oni citovali Písmo, aby odsúdili. Ježiš, Božie slovo v ľudskej osobe, kompletne rehabilituje túto ženu a vracia jej nádej.“

Jej život sa zmenil vďaka odpusteniu. A zmenila sa i ona. „Niet hriechu či zlyhania, ktoré Bohu prednášame, aby sa nemohlo stať príležitosťou začať nový, odlišný život, v znamení milosrdenstva. Niet hriechu, ktorý by nemohol nabrať túto cestu. Boh odpúšťa všetko. Všetko.“

Pápež preto pripomína, aby sme aj my znova začali chodiť do Ježišovej školy evanjelia. „Ak ho napodobňujeme, nebudeme sa sústreďovať na obžalúvanie z hriechov, ale vyberieme sa s láskou hľadať hriešnikov. Nebudeme počítať prítomných, ale pôjdeme hľadať neprítomných. Už nebudeme ukazovať prstom, ale začneme načúvať. Nebudeme vyraďovať opovrhnutých, ale budeme hľadieť najprv na tých, ktorí sú považovaní za posledných.“