PÁPEŽ NA MALTE: Po stopách prvého evanjelizátora

Bohatý program čakal Svätého Otca na Malte aj v nedeľu 3. apríla. Začal sa stretnutím s jezuitmi, pokračoval návštevou pútnického miesta v Rabate. Vrcholil svätou omšou vo Floriane a končil sa v centre pre migrantov v Hal Fare. 
VN SK 03.04.2022
PÁPEŽ NA MALTE: Po stopách prvého evanjelizátora

Pápež František začal druhý a záverečný deň apoštolskej návštevy Malty krátkym stretnutím s miestnou komunitou jezuitov. Prijal ich v priestoroch nunciatúry, kde bol ubytovaný. Z nunciatúry sa presunul na pútnické miesto v Rabate, uchovávajúce pamiatku sv. Pavla.

Svätý Pavol, prvý evanjelizátor

Prvým verejným bodom nedeľňajšieho programu pápeža Františka na Malte bola návšteva miest spätých s pobytom svätého Pavla na tomto ostrove.

„Dobrý Otče, udeľ nám milosť dobrého srdca, ktoré pulzuje láskou k bratom a sestrám,“ prosil v modlitbe, ktorú predniesol k Bohu milosrdenstva.

V roku 60 sa apoštol Pavol zachránil vďaka pohostinnosti Malťanov spolu s celou posádkou po stroskotaní lode, ktorou sa plavil do Ríma.

Udalosť opisuje evanjelista Lukáš v 27. a 28. kapitole Skutkov apoštolov. Pavol vtedy strávil na ostrove tri mesiace. Počas nich ohlasoval evanjelium, krstil a uzdravoval chorých. Malta si ho preto ctí ako svojho prvého evanjelizátora.

V Jaskyni svätého Pavla, ktorá sa nachádza pod bazilikou, 
Svätý Otec zapálil votívnu lampu a predniesol modlitbu k Bohu milosrdenstva. 

Tretí pápež 

Pri návšteve pútnického miesta, nad ktorým dnes stojí bazilika, sa Svätý Otec podpísal do čestnej knihy.

Napísal do nej aj krátky odkaz: „Na tomto posvätnom mieste, ktoré pripomína svätého Pavla, apoštola národov a otca vo viere tohto ľudu, ďakujem Pánovi a modlím sa, aby Malťanom vždy udeľoval Ducha útechy a zápal pre ohlasovanie.“

Už pred pápežom Františkom navštívili Jaskyňu svätého Pavla dvaja pápeži. V roku 1990 to bol svätý Ján Pavol II. a v roku 2010 Benedikt XVI. Emeritný pápež prišiel ako pútnik pri 1950. výročí pobytu svätého Pavla na ostrove.

Modlil sa za posilnenie viery

V Bazilike sv. Pavla v Rabate sa pápež František pozdravil so 14 náboženskými predstaviteľmi. Potom sa prišiel pokloniť pred svätostánok, kde predniesol aj krátku modlitbu za posilnenie viery v Cirkvi.

Ešte pred odchodom pápež František požehnal tri desiatky ľudí v núdzi, ktorí sú v starostlivosti rozličných zložiek miestnej Katolíckej charity: chorých, bezdomovcov a osôb liečiacich sa z drogovej závislosti.

Z Rabatu pokračoval pápež do Floriany na ďalší bod programu apoštolskej cesty, ktorým bolo slávenie svätej omše na námestí.