V Krivej spomínali na blahoslavenú rodáčku

Od 30. júla do 2. augusta sa v Krivej na Orave uskutočnilo duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou (24. december 1916 – 31. júl 1955). V piatok 31. júla uplynulo 65 rokov od jej úmrtia.
Rudolf Schuster 03.08.2020
V Krivej spomínali na blahoslavenú rodáčku

V sobotu 1. augusta sa veriacim v Krivej prihovoril farár v Turčianskom Petri Miloš Pikala. Snímka: Ján Džubek

Na spomienkovom podujatí, ktoré bolo venované blahoslavenej Zdenke Schelingovej, sa zúčastnili stovky veriacich najmä z Oravy, ale aj z iných oblastí Slovenska.

Celebrantami svätých omší v jednotlivé dni boli: Matúš Oravec, farár v Podbieli; Ľubomír Grega, špirituál v nitrianskom kňazskom seminári; Miloš Pikala, farár v Turčianskom Petri; a Rudolf Schuster, farár v Krivej. V svojich homíliách vyzdvihli vynikajúci príklad pohotovosti sestry Zdenky konať dobré skutky aj za cenu rizika perzekúcie a tiež vysvetlili, čo znamená žiť skutočné kresťanstvo v súčasnosti. V piatok po svätej omši zaznela krížová cesta v prednese recitátora Štefana Bučka.

Rodáčka z oravskej obce Krivá je prvou blahoslavenou Slovenkou. Pápež Ján Pavol II. ju vyhlásil za blahoslavenú pri svojej tretej návšteve Slovenska v septembri 2003.