Zapáľte sviečku za nenarodené deti

V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých 2. novembra si spomíname aj na počaté, nenarodené deti.
Danka Jacečková 20.10.2020
Zapáľte sviečku za nenarodené deti

Fórum života vás pozýva na modlitbu a zapálenie sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným alebo v oknách vašich domovov. Sviečku za nenarodené deti s logom kampane si môžete kúpiť v kostoloch a na ďalších miestach.

Výťažok zbierky bude použitý na podporu projektov konkrétnej pomoci tehotným ženám, matkám s deťmi, rodinám a jednotlivcom v núdzi.

Sviečku môžete zapáliť aj virtuálne na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.