Bezhraničná

Taká je Božia láska. Presahuje ľudské predstavy o spravodlivosti a férovosti, ako to ilustruje podobenstvo o robotníkoch vo vinici (Mt 20, 1 – 16). „Odhaľuje Božie kritériá. Boh nevypočítava naše zásluhy, ale miluje nás ako svoje deti,“ povedal Svätý Otec na začiatku svojho poludňajšieho príhovoru 24. septembra a poukázal na dva Božie skutky.
Vatican News 26.09.2023
Bezhraničná

Tým prvým je, že Boh nás volá neustále. V každú dennú hodinu. Podľa svätého Gregora Veľkého to predstavuje rôzne fázy nášho života. „Boh nečaká na naše snahy; neskúma naše zásluhy; nevzdáva sa, ak sa oneskoríme s odpoveďou.“ Práve naopak. On je iniciátor.

„Božie Srdce nikdy nemešká. Vždy nás hľadá a čaká na nás. Nezabúdajte na to,“ vyzval pápež. Druhým skutkom je spravodlivá odmena, na ktorú sa však nemôžeme pozerať cez optiku mzdy. Božia spravodlivosť prevyšuje naše chápanie.

„Robotníci, čo pracovali len hodinu, dostali zaplatené rovnako ako tí prví, pretože v skutočnosti je Božia spravodlivosť vyššia.“ Podľa nášho meradla treba dať každému to, čo si zaslúži. Lenže Boh nás neodmeňuje na základe našich zásluh, úspechov či výkonov.

„Boh nás miluje jednoducho preto, že sme jeho deti, bezpodmienečne a nezištne,“ zdôraznil Svätý Otec a dodal, že s Bohom nemožno obchodovať. Vyzval, aby sme sa vo svojich medziľudských vzťahoch, v spoločnosti i v Cirkvi rozpŕchli ku každému a otvorili mu náruč.

„Vymaňme sa z klietky vypočítavosti. Nedávajme druhým len to, čo im patrí. Myslime na to, že ich Boh miluje rovnako ako nás, a urobme aj my čosi navyše.“ Stavme na dobro, veľkorysosť, porozumenie, odpustenie, lásku.