Boh sa nedá kúpiť, Boh je zadarmo

Zavrime si na chvíľu oči a spomeňme si na človeka, ktorý nám ublížil. Čo prežívame, čo cítime? Evanjelium o  podobenstve dvoch dlžníkov a Ježišovom postoji dáva návod, ako sa odpúšťa. V poludňajšom príhovore v nedeľu 17. septembra Svätý Otec povedal, že pri odpúšťaní sa nekalkuluje.

Vatican News 19.09.2023
Boh sa nedá kúpiť, Boh je zadarmo

Odpúšťa sa vždy a všetko, ako to robí Boh. Vysvetlil to na kráľovi, ktorému sluha dlhoval desaťtisíc talentov, čo predstavuje hodnotu 200 – 500 ton striebra (Mt 18, 21 – 35).

„Bol to dlh, ktorý sa nedal vyrovnať ani celoživotnou prácou. A predsa kráľ, ktorý nám pripomína Boha Otca, ho odpúšťa z číreho súcitu. Také je Božie Srdce: vždy odpúšťa, pretože Boh je súcitný.“ Potom však tento sluha neodpustil svojmu dlžníkovi sto denárov, čo bola vtedajšia trojmesačná mzda.

„Vzájomné odpustenie niečo stojí, ale nedá sa porovnať s Božím odpustením.“ Ježišovo posolstvo je jasné. „Boh odpúšťa nevyčísliteľným spôsobom. Boh sa nedá kúpiť, Boh je zadarmo. Nemôžeme sa mu odplatiť, ale keď odpúšťame svojmu bratovi, sestre, napodobňujeme ho. Odpustenie je základná podmienka kresťana,“ prízvukuje Svätý Otec.

Boh je milosrdný. Každému z nás odpustil. Dal za nás život. A  my na jeho nezištnú lásku odpovedáme tak, že si vzájomne odpúšťame. „Bez odpustenia niet nádeje, niet pokoja. Odpustenie je kyslík, ktorý čistí vzduch znečistený nenávisťou; je protilátka na zášť; je cesta na vyliečenie chorôb srdca.“ Zavrime si na chvíľu oči, spomeňme si na človeka, ktorý nám ublížil, a poprosme Pána o silu odpustiť.