Pane, zachráň ma

Na Námestí svätého Petra v nedeľu 13. augusta napoludnie viala popri poľskej, mexickej, argentínskej či taiwanskej aj slovenská vlajka. Zhromaždeným pútnikom Svätý Otec adresoval Ježišove slová nebojte sa.
Vatican News 15.08.2023
Pane, zachráň ma

Vychádzal z evanjeliového úryvku o učeníkoch na lodi, ku ktorým v noci po vodách Genezaretského jazera kráčal Ježiš. V tom čase boli veľké vodné plochy znakom zlých síl a učeníci sa báli, že sa potopia, že ich pohltí zlo.

„Ježiš, kráčajúc po vode, ich uisťuje, že má moc nad silami zla.“ To je zmysel tohto znamenia a zázraku. „Neboj sa, ja ti položím nepriateľov pod nohy.“

Tými nepriateľmi nie sú ľudia, ale hriech, smrť, diabol. Aj nám Ježiš opakuje, čo Dvanástim. „Odvahu, vzchop sa, v rozbúrených vodách života nie si sám.“

Naším otvoreným morom je strach. Čo robiť, keď máme obavy? Svätý Otec odporúča dve veci: vzývať Ježiša a prijímať Ježiša. Ilustruje to na Petrovi, ktorý sa po chvíli kráčania začal topiť a zvolal na Ježiša.

„Je to krásna modlitba. Aj my sa takto modlime, všetci spolu: Pane, zachráň ma.“ Potom učeníci prijali Ježiša do loďky a vietor ustal.

„Aj loď života a loď Cirkvi má protivietor. Ale sám Ježiš nás nabáda sa plaviť a čeliť ťažkostiam. Sú príležitosťou na stretnutie s ním.“ Zamyslime sa, ako sa správame vo svojich obavách.

„Aká je moja viera? Plávam s Ježišom? Robím mu miesto v loďke života? Zverujem mu kormidlo?“ Po modlitbe Anjel Pána vyjadril Svätý Otec žiaľ nad ďalšími stroskotanými v Stredozemnom mori.

Od začiatku roka je ich už vyše dvetisíc. Vyzval všetkých hľadať také riešenia, aby sa predišlo tragédiám.