Aby aj nezrelí vo viere objavili svoj duchovný rozmer

Pápež František chce reformovať duchovnú službu pri Bazilike svätého Petra – informoval o tom kardinál Mauro Gambetti. Ide o to, aby bola viac a lepšie zameraná na pútnikov, ktorí navštívia Vatikán. Nové smernice pre kapitulu Baziliky sv. Petra schválil pápež František ešte koncom augusta.
TK KBS 05.10.2021
Aby aj nezrelí vo viere objavili svoj duchovný rozmer

Baziliku sv. Petra navštevujú aj neveriaci a hľadajúci. Snímka: www.istockphoto.com

Kardinál Mauro Gambetti pripustil, že momentálne sa zvažujú rôzne možnosti: od zmien vo vatikánskej liturgii až po zavedenie nových jazykov a tiež nové formy modlitby a adorácie. Podľa kardinálových slov treba klásť väčší dôraz na samotnú postavu sv. Petra a na to, ako ho priblížiť pútnikom, ktorí prichádzajú k apoštolovmu hrobu.

„Chceme, aby si ľudia uvedomovali posvätnosť tohto miesta a aby sa otvorili pre krásu, predovšetkým čo sa týka liturgie a umeleckých diel, ktoré sa nachádzajú vo vatikánskej bazilike,“ vysvetlil kardinál Gambetti a dodal, že je nutné vziať do úvahy potreby ľudí, ktorí nie sú zrelí vo viere, ale prichádzajú do Baziliky sv. Petra, pričom objavujú duchovný rozmer svojho života.

Pomerne veľká časť vatikánskych návštevníkov práve na tomto mieste v sebe objaví túžbu po nadprirodzenom, aj keď to nevedia pomenovať. Zažijú akési vnútorné duchovné zemetrasenie, ktoré naruší ich základy a vyvolá v ich srdci základné otázky. Napriek tomu, že pozornosť turistov je značne rozptýlená rôznorodými podnetmi, treba sa im venovať a podporiť ich v duchovnom hľadaní.

„Preto týmto pútnikom musíme prispôsobiť aj náš spôsob komunikácie, ako by sme im mohli čo najlepšie sprostredkovať Ježišovo posolstvo, aby ho pochopili. Pritom môže obom stranám výrazne pomôcť jazyk krásy, čiže umelecké diela a samotné genius loci tohto miesta,“ zdôraznil kardinál Gambetti.