Aby Cirkev v Číne žila v slobode a pokoji

Na záver modlitby Regina caeli v nedeľu 22. mája pripomenul Svätý Otec pamiatku Panny Márie, Pomocnice kresťanov, a vyzval Cirkev, aby sa spojila v modlitbe s čínskymi katolíkmi.
vn en 24.05.2022
Aby Cirkev v Číne žila v slobode a pokoji

Socha Panny Márie, Pomocnice kresťanov, vo svätyni Sheshan v Šanghaji. Snímka: wikimedia commons/Peter Potrowl/CC BY-SA 3.0

Pápež František pripomenul Týždeň Laudato si’, „aby sme ešte pozornejšie načúvali volaniu zeme, ktoré nás nabáda konať spoločne v starostlivosti o náš spoločný domov“.

Za túto iniciatívu sa pápež poďakoval Dikastériu na podporu integrálneho ľudského rozvoja a mnohým zúčastneným organizáciám a potom všetkých pozval na účasť.

K sviatku Panny Márie, Pomocnice kresťanov, pápež poznamenal, že je zvlášť drahá katolíkom v Číne, ktorí si ju ako svoju patrónku uctievajú vo svätyni Sheshan v Šanghaji, v mnohých kostoloch po celej krajine a vo svojich domovoch.

Táto šťastná príležitosť ponúka pápežovi, ako sám povedal, príležitosť znovu ich uistiť o jeho duchovnej blízkosti. Zhromaždených tiež ubezpečil, že „pozorne a aktívne sleduje často zložitý život a situácie veriacich a pastierov“ a že sa za nich každý deň modlí.

„Pozývam vás všetkých, aby ste sa v tejto modlitbe zjednotili, aby Cirkev v Číne v slobode a pokoji žila v účinnom spoločenstve s univerzálnou Cirkvou a  mohla vykonávať svoje poslanie ohlasovať evanjelium všetkým, a tak pozitívne prispievať aj k duchovnému a materiálnemu pokroku spoločnosti.“