Advent podľa pápežov: výzvy na skutočnú prípravu na Vianoce

Poslední pápeži rozvinuli význam Adventného obdobia v úvahách, ktoré vyzývajú ľudské srdcia, aby sa naozaj pripravili na Vianoce. Pripomeňme si niektoré z nich.

Katolícke noviny 18.12.2022
Advent podľa pápežov: výzvy na skutočnú prípravu na Vianoce

Advent už svieti v Betleheme. Pripravujme cestu Pánovi. Ilsutračná snímka: Erika Litváková

Pápež Pius XII.: Ježiš je vždy nablízku

Pápež Pius XII. (1939 – 1958) zdôraznil, že počas adventných dní „posvätná liturgia privádza naše duše do vrúcneho očakávania svätých Vianoc.

Utešujte sa myšlienkou na ľudstvo, ktoré očakáva Ježiša bez toho, aby si to plne uvedomovalo; on je vždy blízko so svojou spásou.“

Tieto slová pápež Pius XII. adresoval 7. decembra 1952 predstaviteľom a členom umeleckého združenia.

 

Pápež Ján XXIII.: Advent už svieti v Betleheme

Pápež Ján XXIII. (1958 - 1963) sa 2. decembra 1962 poďakoval všetkým katolíckym veriacim za modlitby, ktoré obetovali za jeho zdravie.

„Zdravie, ktoré hrozilo, že na chvíľu ustúpi, sa čoskoro vráti, ba už sa vracia,“ povedal vtedy pápež Ján XXIII.

Zároveň pripomenul, že Adventné obdobie je „už jasom Betlehema a nádherou Vianoc“.

„To všetko je už žiara Betlehema, žiara Vianoc. Drahé deti, už teraz vám želám požehnané prázdniny. Nech je to sviatok dobra, radosti a pokoja pre všetkých a pre celý svet.“

 

Pápež Pavol VI.: Treba pripraviť cestu Pánovi

Podľa slov pápeža Pavla VI. (1963 – 1978) „Vianoce si nevyžadujú len profánne prípravy, ale predovšetkým duchovnú prípravu, prípravu viery a lásky“.

Počas príhovoru pri mariánskej modlitbe Anjel Pána 4. decembra 1966 pápež Pavol VI. zdôraznil, že Vianoce sú sviatkom „ľudskej a náboženskej zbožnosti“, teda milosrdenstva a zbožnosti.

„Vianoce sa blížia: myslíte na ne? Určite áno, pretože Vianoce sú udalosťou, ktorá sa radosťou a očakávaním týka každého. Ale ako o nich premýšľate?

Radi by sme vám pripomenuli, že Vianoce si nevyžadujú len profánnu prípravu, ale najmä duchovnú prípravu - prípravu viery a lásky.

Sme v Advente: máme pripravovať cestu Pánovi modlitbou, pokáním, očakávaním a hľadaním Krista.

A nesmieme zabúdať, že Vianoce majú byť radostné pre všetkých.

Preto máme prejaviť záujem o tých, ktorí sú v núdzi a trpia.

Vianoce sú sviatkom ľudského milosrdenstva a náboženskej oddanosti.

Dajte to pocítiť svojim deťom,“ podčiarkol pápež Pavol VI. a všetkým položil otázku s duchovným podtextom: „Pripravujete vo svojich domovoch jasličky?“

 

Pápež Ján Pavol II.: Čas očakávania sa naplnil

Advent „rok čo rok obnovuje očakávanie Kristovho príchodu“.

Na Prvú adventnú nedeľu v roku 1998 pápež Ján Pavol II. (1978 – 2005) vyzval veriacich, aby tento čas prežívali s radosťou: „Radostne a bdelo kráčajme v očakávaní času, ktorý pripomína príchod Boha v ľudskom tele; času, ktorý sa naplnil, keď sa Kristus narodil v betlehemskej maštali. Čas očakávania sa vtedy naplnil.“

„Prežívaním Adventu očakávame udalosť, ktorá je zakotvená v dejinách a zároveň ich presahuje.

Ako každý rok, aj teraz sa to deje v noci na Vianoce.

Pastieri prídu do betlehemskej stajne, neskôr prídu mudrci od východu. V istom zmysle symbolizujú celú ľudskú rodinu,“ povedal pápež Ján Pavol II. a doplnil: „Nech sa slová S radosťou pôjdeme do Pánovho domu roznesú do všetkých krajín, na všetky kontinenty, ku všetkým ľuďom a národom.“

 

Pápež Benedikt XVI.: Čakanie robí prítomnosť vzácnejšou

Ako prežiť Advent, čas očakávania? Benedikt XVI. zdôrazňuje, že „existuje mnoho rôznych spôsobov čakania“.

„Ak tento čas nie je naplnený prítomnosťou obdarenou zmyslom, čakanie sa stáva neznesiteľným.

Ak je však čas obdarený zmyslom a v každom okamihu vnímame niečo zvláštne a platné, potom radosť z očakávania robí prítomnosť vzácnejšou,“ povedal pápež Benedikt XVI. (2005 – 2013) počas vešpier na Prvú adventnú nedeľu 28. novembra 2009.

„Žime intenzívne prítomnosť, v ktorej nás oslovujú Pánove dary, žime ich nasmerované do budúcnosti - budúcnosti plnej nádeje.

Kresťanský Advent sa tak stáva príležitosťou na prebudenie skutočného zmyslu očakávania návratom k jadru našej viery, ktorým je tajomstvo Krista, Mesiáša, na ktorého sa čakalo celé stáročia a ktorý sa narodil v chudobe Betlehema.

Prišiel medzi nás, dal nám a stále nám dáva svoju lásku a spásu.

Je prítomný medzi nami, hovorí k nám mnohými spôsobmi: vo Svätom písme, v liturgickom roku, vo svätých, v udalostiach každodenného života, v celom stvorení, ktoré mení svoju tvár podľa toho, či za ním stojí on, alebo je zahalené hmlou svojho neistého pôvodu a neistej budúcnosti.“

 

Pápež František: Prebuďme sa zo spánku!

,Príde tvoj Pán‘ (Mt 24, 42). To je základ našej nádeje, to je to, čo nás podopiera aj v najťažších a najbolestivejších chvíľach nášho života: Boh prichádza. Boh je blízko a prichádza,“ ubezpečil pápež František celý veriaci svet počas príhovoru pri modlitbe Anjel Pána na tohtoročnú Prvú adventnú nedeľu 27. novembra.

„V tomto adventnom čase sa dajme vytrhnúť z letargie a prebuďme sa zo spánku!

Skúsme si položiť otázku: Som si vedomý toho, čo prežívam? Som bdelý? Som v strehu? Snažím sa rozpoznávať Božiu prítomnosť v každodenných situáciách? Alebo som rozptýlený a trochu zahltený vecami?

Ak si dnes neuvedomujeme jeho príchod, nebudeme pripravení na jeho príchod na konci času. Preto, bratia a sestry, bdejme! Je potrebné čakať na príchod Pána, čakať, kým sa k nám priblíži, pretože je tu, ale čakajme bdelo.“

Advent je podľa Františkových slov cesta. Je to čas, keď „pozorne očakávame Pána, ktorý je už medzi nami a ktorý ide okolo nás“.

Zdroj: -TK KBS-/Vatican News