Afrika a Ázia pomáhajú Európe s kňazmi

V Afrike a Ázii ubudlo len v predminulom roku 6 700 kňazov, pretože emigrovali do Ameriky, Európy a Oceánie. Tento údaj vyplýva z práve zverejnenej štúdie Ústredného štatistického úradu Katolíckej cirkvi. Ide o rovnaký úrad rímskej kúrie, ktorý podlieha Štátnemu sekretariátu Svätej stolice a každoročne vydáva štatistickú ročenku. 
VN CZ 16.07.2019
Afrika a Ázia pomáhajú Európe s kňazmi

Ilustračná snímka: profimedia.sk

Dokument, komentovaný novinami L'Osservatore Romano, sa týka výlučne diecézneho kléru a vzťahuje sa k časovému úseku posledných štyridsiatich rokov (1978 - 2017).

V sledovanom období o viac ako polovicu klesol počet kňazov odchádzajúcich z Európy (- 56,9 percenta), Ameriky (- 55,8 percenta) a Oceánie (- 55,3 percenta) do afrických a ázijských misií, zatiaľ čo sa viac ako strojnásobil počet kňazov, ktorí emigrovali z Afriky (+ 366,2 percenta).

Z Ázie odišlo roku 2017 o 99 percent viac kňazov ako v roku 1987. Cieľovým svetadielom je predovšetkým Európa, kde sa usadila polovica migrujúcich kňazov, zatiaľ čo v Amerike ich našlo nový domov 36 percent.

Migračný pohyb diecéznych kňazov inkardinovaných v ázijských a afrických diecézach prispieva k pokrytiu úbytku kňazov v Európe a Severnej Amerike a zaslúžil by si podporu vzhľadom na rovné územné prerozdeľovanie ľudských zdrojov, väčšiu integráciu a vzájomné obohatenie medzi rôznymi zložkami Cirkvi, tvrdí vatikánsky dokument.

Ako sa v ňom ďalej zdôrazňuje, kňazi v Európe a Amerike v priemere dosiahli vysoký vek a v porovnaní s inými kontinentmi sú menej pastoračne zaťažení.

Obnova európskeho a amerického diecézneho kléru je prakticky nulová, podotýka štúdia, a preto možno očakávať, že v dohľadnej dobe ho nahradia kňazi z ázijského a afrického kontinentu, kde sa záujem o kňazstvo doteraz nezastavil.

Kňazská migrácia však nie je jednoduchý problém, poznamenávajú autori štatistickej správy. Práve na oných miestach v Afrike a Ázii, kde pribúda povolaní ku kňazstvu, dochádza k expanzii katolicizmu.

Samotné udržanie súčasnej situácie pastoračnej služby teda nie je primeranou hypotézou - naopak, tieto regióny, najmä africké, budú vyžadovať nový príliv pastoračných pracovníkov a zvlášť kňazov.

Nastáva teda otázka, či si africké a ázijské diecézy budú môcť dovoliť prepustenie plných pätnástich, respektíve deviatich percent inkardinovaných kňazov (15,5 percenta v Afrike; 8,9 percenta v Ázii), ako to urobili v posledných štyridsiatich rokoch.