Aj deti dokážu meniť komunitu

Slovenská katolícka charita pomáha v subsaharskej Afrike prostredníctvom projektov zameraných na vzdelávanie detí. To však nemôže začať, kým sú hladné a ušpinené.
Sylvia Hamadejová 10.09.2018
Aj deti dokážu meniť komunitu

Katolícka charita pomáha v subsaharskej Afrike predovšetkým deťom. Snímka: archív SKCH

Preto Charita v rámci komplexnej starostlivosti venuje pozornosť základným hygienickým návykom. Deti tam dostávajú výživnú stravu a tie, ktoré zápasia s vírusom HIV, majú zabezpečený prístup k zdravotnej starostlivosti. To všetko je možné vďaka slovenským darcom, ktorí podporujú zbierku Pôstna krabička pre Afriku.

Vo Rwande sa i napriek nepružnosti miestnych úradov podarilo Charite tento rok naplno rozbehnúť výstavbu novej budovy škôlky. Po jej dokončení sa zdvojnásobí počet detí, ktoré dnes získavajú predškolské vzdelanie v Kultúrnom centre sv. Vincenta Pallotiho - až 80 detí.

Keďže sú v centre deti z rôznych kmeňov, učia sa tam aj vzájomnej tolerancii a rešpektu. Všetko nové sa prostredníctvom detskej spontánnosti dostáva aj do ich rodín a celej komunity.

V Ugande sa kvalifikovaní sociálni pracovníci a zdravotníci starajú o HIV pozitívne siroty a deti z ťažkého sociálneho prostredia v Centre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Keďže Charita vnímala potreby aj širšej komunity, dôležitou súčasťou centra sa stali škôlka pre 100 detí, krajčírska a tesárska dielňa.

Mladé ženy a muži sa tam učia remeslu, ktoré im pomôže zabezpečiť ich i celé rodiny v budúcnosti. V najbližších mesiacoch sa bude škôlka rozširovať o triedu pre najmenšie deti. Stoly do nej zhotovili práve mladí muži z tesárskej dielne.

V oboch centrách pomáhajú slovenskí dobrovoľníci, ktorí sa striedajú v polročných intervaloch.