Aj duchovné hľadanie má svoje riziká

Na zasadnutí Konferencie biskupov Francúzska bol predložený dokument o sektárskych praktikách v katolíckych spoločenstvách.
VN CZ 17.06.2019
Aj duchovné hľadanie má svoje riziká

Arcibiskup Marseille Georges Pontier. Snímka: profimedia.sk

Dokument je výsledkom práce osobitnej komisie založenej pred tromi rokmi s cieľom prešetriť oznámenia o škodlivých sektárskych praktikách v rôznych katolíckych zoskupeniach.

Komisia preskúmala v období od októbra 2018 do februára 2019 1 300 takýchto oznámení.

Zo šetrenia vyplýva, že sektárske praktiky sa vyskytujú v starších, ale i novších komunitách, v tradicionalistických aj charizmatických zoskupeniach a v najrôznejších hnutiach.

„Sektárske praktiky, ktoré sme preverili, nás šokovali“ – uviedol arcibiskup Georges Pontier, za ktorého predsedníctva v Konferencii biskupov Francúzska bola ustanovená spomenutá komisia – „spôsobujú totiž ich obetiam dlhodobú psychickú ujmu.

Proti takémuto konaniu, ktorého sa dopustili niektorí členovia Cirkvi, sme zakročili, aj keď v niektorých prípadoch podliehajú tiež trestnému postihu podľa štátnych zákonov.“