Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

„Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit.
VN CZ 05.12.2019
Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit vyjadril ku kauze Sylviane Agacinskiovej. Táto francúzska filozofka a feministka, manželka bývalého premiéra Lionela Jospina, sa nedávno stala obeťou prenasledovania zo strany extrémistov LGBT.

V obavách pred ich protestami univerzita v Bordeaux musela zrušiť jej prednášku. Sylviane Agacinskiová totiž verejne vystúpila proti zákonu o oplodnení in vitro pre lesbické páry.

Podľa arcibiskupa Michela Aupetita sa cenzúra prejavuje tiež pohŕdaním, diskreditáciou a odmietaním diskusie.

„Príkladom toho je reakcia ministerky zdravotníctva na výrok Francúzskej lekárskej akadémie, ktorá formulovala vážne výhrady k návrhu zákona o oplodnení in vitro. Namiesto polemiky s argumentmi predstavenými akadémiou ministerka reagovala s tým, že akadémia je spiatočnícka. Aj v tom spočíva cenzúra,“ podotýka parížsky arcibiskup.

Odmieta sa dialóg a pohŕda sa názorom iných. Podľa jeho mienky podobnú taktiku uplatňuje tiež prezident Macron. „Vytvára zdanie spoločenského dialógu a potom koná podľa svojho. Stretli sa s tým ako protivníci nového zákona o bioetike, tak i protestné hnutie žltých viest.“

Arcibiskup Aupetit zodpovedal aj na otázku o silnejúcej vlne profanácií kresťanských miest kultu. Potvrdil, že to tak skutočne je. „Okrem toho v prípadoch, keď sa cieľom stávajú konsekrované hostie, je zrejmé, že nejde o obyčajný vandalizmus, ale o profanáciu.“

Arcibiskup Aupetit však varoval kresťanov pred upadnutím do bolestínstva. „Dnes je totiž veľmi módne hovoriť o fóbiách rôzneho druhu. Ukazuje sa, že každý z nás je ,ktovie čoho fóbom’. Aj my by sme mohli prepadnúť tejto hre,“ hovorí parížsky arcibiskup.

Varuje však, že to nie je správna cesta. „Kristus bol ukrižovaný, ale vstal z mŕtvych. Veríme, že prenasledovanie nemá posledné slovo. Lepšie je vystaviť sa ohrozeniu a s vedomím rizika nechať kostoly otvorené,“ dodáva arcibiskup Aupetit.

Upozorňuje tiež, že Francúzsku, ale aj celému Západu dnes veľmi chýba bratstvo. „Keď som v 80. rokoch pracoval v meste ako lekár, vzťahy medzi moslimami a kresťanmi boli dobré, všetci si navzájom pomáhali bez ohľadu na vyznanie.

Dnes už to tak nie je. Keď sa vraciam na rovnaké miesta, každý si žije v svojom prostredí,“ hovorí arcibiskup Aupetit. Podľa jeho mienky sa tento jav týka celej spoločnosti. Výnimkou zostávajú kostoly, kde sa stretávajú ľudia z rôznych vrstiev a prostredia.