Aj Pavol VI. reagoval na obsadenie Československa

Od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa uplynulo 21. augusta 50 rokov.
VN SK 26.08.2018
Aj Pavol VI. reagoval na obsadenie Československa

Blahoslavený pápež Pavol VI. mal Slovákov veľmi rád. Snímka: profimedia.sk

Na inváziu reagoval aj vtedajší pápež Pavol VI. Tesne pred odletom na eucharistický kongres do Kolumbie 22. augusta 1968 na rímskom letisku Fiumicino uviedol, že udalosti v ňom vyvolali veľkú úzkosť.

Bol ochotný zrušiť zahraničnú cestu, ak by to pomohlo vyriešiť situáciu v Československu.

„Zdá sa, že sila zbraní chce znova rozhodovať o osudoch národa, o jeho nezávislosti a jeho dôstojnosti. Spokojnosť Európy je otrasená, spokojnosť celého sveta ohrozená a mier, ktorý po krutých skúsenostiach minulých a súčasných vojen hľadá a vytvára zrelosť časov – a to aj pričinením nepotlačiteľného kresťanského cítenia –, je teraz vážne zranený – a dal by Boh, aby táto rana nebola na smrť.“

Pápež Pavol VI., ktorý bude v októbri vo Vatikáne vyhlásený za svätého, vyjadril bolesť nad porušením nedotknuteľnosti štátu a dobrých vzťahov medzi národmi. Pripomenul, že on sám sa snažil byť v posledných rokoch apoštolom mieru.

„Nechceme nikoho súdiť, ale ako nepristúpiť k rozboru princípov, z ktorých podobné nešťastné udalosti sa zdajú akoby prirodzené? V srdci nesieme tieto trpké myšlienky, no nad nimi skrsá svetlo ľudskej a kresťanskej nádeje, že ešte bude možné čestne a pokojne vyriešiť tento poľutovaniahodný konflikt,“ uviedol v reakcii na obsadenie Československa pápež Pavol VI.