Aj v Európe sa útočí na kresťanov

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) zverejnila 16. novembra údaje o viac ako päťsto nenávistných kriminálnych činoch proti kresťanom v Európe, ku ktorým došlo v roku 2019. Tieto prípady zahŕňali útoky proti katolíckym kňazom, podpaľačské útoky na katolícke kostoly, ničenie obrazov Panny Márie, vandalizmus proti poradenským centrám pre tehotné ženy a krádeže konsekrovaných hostií zo svätostánkov.
TK KBS 24.11.2020
Aj v Európe sa útočí na kresťanov

V roku 2019 zaznamenali v Európe viac ako päťsto kriminálnych útokov na kresťanov. Násilné trestné činy však pokračujú aj v tomto roku. Snímka: profimedia.sk

Vo Francúzsku sa udialo najviac kriminálnych činov proti kresťanom, väčšina zo 144 prípadov v roku 2019 sa týkala katolíckych kostolov. OBSE tiež informovala o 81 prípadoch v Nemecku, 75 v Španielsku a 70 v Taliansku.

Celkovo OBSE zdokumentovala 595 zločinov proti kresťanom. Z nich bolo 459 útokov na majetok a 80 násilných útokov proti osobám. Približne o štvrtine zločinov informovala OBSE priamo Svätá stolica.

Informácie boli zverejnené 16. novembra, aby sa zdôraznil Medzinárodný deň tolerancie. OBSE tiež publikovala údaje o nenávistných kriminálnych činoch vyplývajúcich z antisemitizmu, rasizmu, predsudkov voči sexuálnej orientácii a z iných dôvodov.

Krádež konsekrovaných hostií

Vo Francúzsku bolo viacero incidentov, keď sa vandali vlámali do svätostánku a ukradli konsekrované hostie. Vo februári 2019 ukradli približne tristo konsekrovaných hostií a tri kalichy z jedného z francúzskych kostolov.

Vo Francúzsku tiež zaznamenali štrnásť prípadov násilného otvorenia svätostánkov, pričom zločinci hostie buď ukradli, zničili alebo rozsypali po zemi. V júni 2019 dokonca v jednom kostole podpálili svätostánok.

V Španielsku 19. februára ukradli z jedného kostola premenené hostie a zničili ich. Nasledujúci mesiac došlo ku krádeži dvoch cibórií s konsekrovanými hostiami z iného chármu, pričom dva podobné prípady sa udiali v kostoloch v danej oblasti počas ďalších dvoch dní.

Pri nasledujúcich incidentoch v marci a októbri boli svätostánky násilne otvorené a konsekrované hostie rozsypané po zemi.

Útoky na kňazov a vyhrážky

V Poľsku sa vyskytli štyri incidenty, ktoré OBSE klasifikovala ako násilné útoky a ktoré boli spáchané proti kňazom. V júni 2019 utrpel jeden z poľských kňazov bodné poranenie nožom do hrudníka, keď vchádzal pred svätou omšou do kostola.

Ďalšieho kňaza zbila v novembri 2019 skupina osôb, keď proti nim zasiahol, keď sa pokúšali znesvätiť kostol. Ďalších dvoch kňazov fyzicky napadli v júli a auguste 2019.

V Španielsku sa v apríli 2019 stal katolícky kňaz terčom fyzického napadnutia počas slávenia svätej omše. Iného kňaza v septembri 2019 páchatelia udreli do tváre, pričom sa mu vyhrážali, že zapália kostol.

Indický kňaz žijúci v Španielsku sa stal terčom vyhrážok smrťou a rasistických útokov v júni 2019, za ktoré bol páchateľ obvinený z trestného činu z nenávisti voči viere. V Taliansku čelil kňaz útokom a hrozbám pre to, že podporoval migrantov.

Zničené obrazy a  sochy Preblahoslavenej Panny Márie

V marci 2019 v Taliansku skupina páchateľov odbila soche Preblahoslavenej Panny Márie hlavu a potom ju rozbili na kúsky. V apríli 2019 bolo v jednej oblasti Talianska zničených množstvo sôch Panny Márie a ďalšie dve sochy boli zničené v decembri 2019.

V Španielsku bola svätyňa Panny Márie pošpinená výkalmi.

Vo Francúzsku bolo tiež veľa útokov proti obrazom Panny Márie vrátane vandalského poškodenia repliky lurdskej jaskyne v októbri 2019, poškodenia sôch Panny Márie v júli a novembri, zničenia dvoch sôch Panny Márie v apríli a auguste a ukradnutia jednej sochy v októbri.

Podpaľačské útoky na kostoly

V roku 2019 zaznamenali minimálne 20 podpaľačských útokov na kostoly vo Francúzsku. V decembri 2019 bola počas nedeľnej svätej omše zapálená loď kostola. Pri ďalších incidentoch boli podpálené spovednice a oltáre.

Podobný počet podpaľačských útokov proti kresťanským kostolom evidovali v roku 2019 v Nemecku a šesť incidentov v Taliansku.

Vo Veľkej Británii bolo osem podpaľačských útokov proti kresťanským kostolom, vrátane minimálne jedného katolíckeho.

Istý kláštor v Španielsku sa stal terčom podpaľačov niekoľko dní po tom, ako ho vandalsky poškodili kresbami v septembri 2019. V novembri podpálili sochu Pána Ježiša na oltári; pri ďalších útokoch bol oltár iného kostola počas dvoch týždňov dvakrát v plameňoch.